Mooi gebaar

Dienst

Wie komt ze niet tegen in de kinderopvang: kinderen die je met grote ogen aankijken maar niet begrijpen wat je bedoelt, peuters die jou graag iets willen vertellen maar niet weten hoe. Hoe voelt het als je niet over de woorden beschikt om te vertellen wat je duidelijk wilt maken? Wat heb je dan nodig? Middelen om te communiceren.

Gebaren als ondersteuning in de communicatie met kinderen van 0 tot 4 jaar

Bij kinderen die over onvoldoende taalvaardigheden beschikken kunnen ondersteunende gebaren ingezet worden om de eerste communicatie op gang te brengen. Het gaat dan om:

  • kinderen met Nederlands als tweede taal
  • kinderen met gehoorproblemen
  • kinderen met een taalontwikkelingsachterstand of een taalstoornis

Gebaar voor spelenNaast mimiek en lichaamshouding ondersteunen gebaren de communicatie waaronder de taal. Dat heeft effect op het gevoel van veiligheid, welbevinden en betrokkenheid. Als de taal van kinderen zich ontwikkelt, kunnen gebaren losgelaten worden.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen makkelijker nieuwe woorden leren als deze ondersteund worden met gebaren. Wij gaan in onze manier van werken uit van de kracht, mogelijkheden en talenten van kind en volwassene.

Workshops voor professionals in de kinderopvang

Je leert 60 gebaren in te zetten tijdens allerlei dagelijkse situaties zoals: verzorging, spel en kringactiviteiten. Zelfs gevoelens kunnen via gebaren gecommuniceerd worden. Daarnaast bieden we gebaren aan uit een actueel thema, gekoppeld aan een liedje of versje. Om alle 60 gebaren goed onder de knie te krijgen én te kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk bieden we twee workshops aan van elk twee uur.
We maken gebruik van gebaren uit ‘Nederlands ondersteund met gebaren’ en zetten zelf ontwikkeld cursusmateriaal in: foto’s van elk gebaar en een aantal bijpassende dagritmefoto’s.
Na een korte introductie gaan we praktisch aan de slag: we gebruiken diverse werkvormen om de gebaren te oefenen.
Deze workshop is gevalideerd door Registerleraar met 8 RU.

Wil je meer weten? Neem contact op met ivonneerens@bco-onderwijsadvies.nl.

Lees de folder Mooi Gebaar