Logopedie

Dienst

Een effectieve communicatie tussen het kind en zijn omgeving zorgt voor een groter zelfvertrouwen, meer onafhankelijkheid van het kind en meer kwaliteit van leven. Het kind kan zich beter uiten in gesproken taal. Dit geeft daardoor minder aanleiding tot problemen in de opvoeding, maar ook bij het volgen van onderwijs.

Onze logopedisten richten zich op preventie van spraak-, taal-, gehoor-, stemproblemen bij kinderen als ook met problemen op het gebied van schadelijke mondgewoonten en lezen en spellen. Dit wordt gedaan door:

  • het vroegtijdig signaleren van spraak-taalstoornissen: dit gebeurt door groepsobservaties en screeningen bij peuters en kleuters; ouders worden hierbij nauw betrokken.
  • het adviseren bij spraak -en taalstimulering: aan ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leidsters; 
  • het verwijzen naar de curatieve logopedie voor behandeling en indien noodzakelijk, naar een multidisciplinair team voor nader onderzoek; Adelante Audiologie en Communicatie, Kentalis.
  • het aanbieden van collectieve voorlichting over communicatie en logopedische stoornissen aan ouders en professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs;
  • deskundigheidsbevordering en coaching van professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs.

Een greep uit ons aanbod: Hanen-cursus Jij bent belangrijk, VVE thuis, VVersterk, methodiek Spreekbeeld, methodiek Speelplezier, advisering dyslexie (protocol), peuters en kleuters op weg naar geletterdheid.

De logopedische werkzaamheden hebben een directe relatie tot de doelstellingen van het gemeentelijk jeugdbeleid, te weten het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en het verminderen van onderwijsachterstanden

Bekijk ons aanbod voor jonge kind