Kritisch werken met de rekenmethode

Dienst

Heb je het idee dat jullie rekenmethode niet inspeelt op de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen? Ervaar je regelmatig dat dat frustrerend en demotiverend werkt voor de leerlingen, en bijdraagt aan lagere rekenopbrengsten? Je wil graag kritischer en op maat werken met de methode, maar welke aanpassingen maken het verschil?

Inzicht in de rekenmethode

In hoeverre sluit de methode aan op de visie van de school op goed rekenonderwijs? Iedere rekenmethode heeft zijn sterke- en zwakke kanten. Belangrijk is deze te leren kennen en herkennen. Met deze kennis en vaardigheid krijg je inzicht in en grip op de rekenmethode. Bovendien bestaat de ideale rekenmethode niet, aangezien ze zijn ontwikkeld voor de gemiddelde leerling. Hierdoor moet je als leerkracht dan ook altijd kritisch blijven.

Zet als leerkracht kritische denkstappen

’Zijn mijn leerlingen al toe aan het doel van deze les?’ en ’Kunnen de leerlingen met deze didactiek en opdrachten het doel bereiken?’ zijn voorbeelden van kritische vragen die je als leerkracht jezelf kunt stellen ter voorbereiding op een rekenles of -blok. Het zijn denkstappen die leiden tot een les die aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij helpen jou de juiste vragen te stellen, creatieve en kritische denkstappen te zetten en gefundeerde keuzes te maken, die essentieel zijn voor het verbeteren van het rekenonderwijs. Hierbij gaan wij uit van jouw (ontwikkel)kracht als leerkracht.

Betere rekenopbrengsten

Kritisch werken met de rekenmethode verhoogt de motivatie en het rekenplezier van de leerlingen én van de leerkracht. In deze manier van werken kun je kwaliteiten en passie voor het vak kwijt. Het geeft rust, voldoening en vertrouwen wanneer je het rekenonderwijs beter op de leerlingen kunt aansluiten. Dat leidt tot betere rekenopbrengsten!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze dienst? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met Margo Kampshof via margokampshof@bco-onderwijsadvies.nl of 06-28529778

Bekijk ons andere aanbod voor rekenen

Jullie werken al kritisch met de rekenmethode en willen dit vertalen naar een groepsplan voor rekenen

Kies een methode die aansluit bij jullie visie op goed rekenonderwijs

 

Kenmerken

  • Effectieve inzet van de rekenmethode
  • Leerkrachtvaardigheden
  • Aansluiten op onderwijsbehoeften leerlingen