Kids’ Skills en Mission Possible: kinderen leren problemen op te lossen

Dienst

Spanning voor het houden van een spreekbeurt, buitengesloten worden in de groep, nagels bijten, angsten, woedeaanvallen, concentratieproblemen, slaapproblemen. Net als volwassenen krijgen kinderen en jongeren te maken met problemen. Hoe leer je hen daar controle over te krijgen? Met Kids’ Skills en Mission Possible heb je hiervoor een prima hulpmiddel in handen.

Kids’ Skills en Mission Possible zijn oplossingsgerichte methoden waarmee je kinderen en jongeren helpt om hun eigen problemen op te lossen door vaardigheden aan te leren. Je biedt hen de mogelijkheid zelf expert te worden en zo de regie in eigen hand te nemen én te houden. Hierdoor ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen en zelfsturing.
Beide programma’s zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Ben Furman, een Finse psychiater en psychotherapeut. De Nederlandse organisatie voor de programma’s is Brandnewway.

Kids’ Skills voor kinderen van 4 tot 11 jaar

Het is een speelse en praktische aanpak, onderverdeeld in 15 stappen, die begrijpelijk is voor kinderen van verschillende leeftijden. De werkwijze sluit naadloos aan bij HGPD. Behalve denken in kansen en mogelijkheden is eigenaarschap een sleutelwoord.
Uitgangspunt is een probleem van een leerling. Die hulpvraag wordt als een vaardigheid geformuleerd: leer mij om tijdens de kringactiviteit tien minuten rustig te blijven zitten, niet te praten als er uitleg gegeven wordt, te vragen of ik mee mag spelen enz. Leerkracht en leerling gaan in gesprek over de exacte vraag en formuleren die in termen van een vaardigheid. Een haalbare doelstelling is uiteraard erg belangrijk omdat de leerling zich dan competent kan voelen.

Supporters
Wie kan het kind helpen bij het behalen van het doel? Welke mensen thuis, op school of op de sportclub kunnen supporter zijn? Na het kiezen van een totemfiguur en het inlichten van zijn omgeving gaat het kind de vaardigheid oefenen.
De methode schenkt uitdrukkelijk aandacht aan het vieren van successen. Door haalbare doelen te stellen wordt de kans op successen erg groot, wat het zelfvertrouwen vergroot. Nieuwe vaardigheden worden daarna op dezelfde manier geleerd. Het aanleren van gewenst gedrag blijkt veel effectiever dan het afleren van ongewenst gedrag.

Materialen
Er is een handleiding en er zijn materialen die de methodiek ondersteunen: het vaardighedenboek, oplossingsverhalen, interactief computerprogramma ‘Bam de Kids tovenaar’ en een poster.

Mission Possible voor jongeren van 11 tot 18 jaar

Het programma is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren. Het is een variant op Kids’ Skills. In elf stappen leren jongeren doelen te stellen en deze ook echt waar te maken. Zij leren om te gaan met zaken die ze lastig vinden door gebruik te maken van hun eigen krachtbronnen. Deze leerervaring maakt het vervullen van dromen en het bereiken van doelen voor jongeren makkelijker.
Mission Possible kan individueel of als een groepsactiviteit worden toegepast. In een groep kan ervoor worden gekozen een gemeenschappelijk doel te kiezen, of ieder aan een persoonlijk doel te werken. In dat laatste geval ondersteunen de groepsleden elkaar en zijn ze elkaars supporters.

Materialen
Er is een handboek, ondersteunend werkboek, poster en een website. Caroline Beumers-Peeters ontwikkelde deze materialen voor gebruik in het onderwijs op basis van het werk van Ben Furman.

Aanbod

Je kunt bij ons terecht voor een workshop Kids’ skills waarin we de essentie van het programma uitleggen en samen actief gaan kijken wat dit programma betekent voor de alledaagse praktijk in je groep.

Wil je in de klas leren werken met het programma Mission Possible?
Neem dan contact op met Miriam van Heur via miriamvanheur@bco-onderwijsadvies.nl of 06-52592843.