Keuzehulp: de ontwikkeling van kleuters volgen

Dienst

Ben jij als onderbouwleerkracht op zoek naar hoe je de ontwikkeling van jonge kinderen goed in kaart kan brengen? Wij laten zien welke mogelijkheden er zijn om ontwikkeling te volgen, passend bij de visie van jullie onderbouw.

In het regeerakkoord is besloten dat in 2021 de Cito-toetsen bij kleuters niet meer in het leerlingvolgsysteem zijn opgenomen. Het past niet bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan. Moeten we de ontwikkeling van kinderen dan nog wel volgen? En zo ja, op welke manier?

Het volgen van de ontwikkeling van kleuters is belangrijk

Het volgen van kinderen blijft van belang, want de leerinhouden bij onderwijs aan het jonge kind moeten aansluiten bij de ontwikkeling. Jullie zullen dus als school een manier moeten kiezen om die ontwikkeling in kaart te brengen om vanuit daar een breed beredeneerd aanbod vorm te geven. Daarnaast is het van belang dat er een doorlopende leerlijn te herkennen is tussen de voorschoolse voorziening, de kleutergroepen en groep 3. Dat zijn ook precies de punten waar de onderwijsinspectie in de kleutergroepen naar kijkt.

Een keuze maken passend bij jullie visie

Er zijn allerlei manieren en middelen die jou als leerkracht kunnen helpen om ontwikkeling van kinderen en leerlijnen in kaart te brengen. Deze middelen verschillen van elkaar in wijze van registreren en de mogelijkheden die het vervolgens biedt voor het aanbod, maar ook voor de gesprekken met ouders. Willen jullie hier meer over weten? Wij laten jullie graag zien wat de mogelijkheden en uitgangspunten van de beschikbare middelen zijn en we helpen jullie graag bij het maken van een keuze, passend bij jullie visie op het werken met jonge kinderen.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Isa Claassens of Gemmie Derksen.