Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Dienst

Hoewel bij velen de indruk bestaat dat in de vroegschoolse educatie volop kansen zijn voor ontwikkeling en ruimte voor differentiatie, voldoet de praktijk niet altijd aan dat beeld.

Dat geldt zeker voor de jonge kinderen die meer dan gemiddeld mogelijkheden hebben. Dat is niet alleen vervelend voor de tijd die ze doorbrengen in de groepen 1/2. De gevolgen werken door in de jaren daarna en kunnen leiden tot vormen van onderpresteren en ongewenst gedrag. Deze verdiepingsmodule is een basistraining over jonge kinderen die qua ontwikkeling vooruit lopen op leeftijdsgenoten.

Doelen

  • Verdiepen en verbreden van de signaleringsvaardigheden van de leerkracht/leidster.
  • Het vergroten van kennis en vaardigheden van leerkrachten/leidsters op het gebied van begeleiding van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
  • Invulling kunnen geven aan differentiatie in een kleutergroep in de omgang met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Inhoud

  • het herkennen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong,
  • manieren om tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften,
  • executieve functies als preventie van een ongewenste leerhouding,
  • de rol en de communicatie met de ouders van deze kinderen,
  • de mogelijkheden om in de eigen praktijk aan dit alles vorm te geven.

De kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en het handelen van de leerkracht staan hierbij centraal. Er zal een relatie gelegd worden met de invulling van het taal/lees- en rekenonderwijs in de kleutergroep. De basistraining gaat uit van een intensieve studiedag of twee dagdelen, waarin de deelnemers het onderwerp verdiepen en verbreden, gekoppeld aan de eigen praktijk.

De masterclass kan op locatie plaatsvinden. Voor een netwerk van scholen kan in overleg een aparte datum worden afgesproken. 

Bekijk ons aanbod voor jonge kind

Kenmerken

  • Voor leraren groep 1-2, interne begeleiders, deelteamleiders primair onderwijs
  • Masterclass met een omvang van twee dagdelen