AanbodDiensten

Interim management

Het om welke reden dan ook wegvallen van een leidinggevende kan heel vervelend zijn. Heb je dan behoefte aan een tijdelijke oplossing door het uitvallen van een schoolleider, bestuurder of intern begeleider? Wij zijn in staat om op zeer korte termijn één of meerdere interim professionals aan te bieden.

Een tijdelijke rots in de branding

Binnen onze pool hebben we een brede variatie aan kennis, competenties en ervaring beschikbaar. Waar mogelijk laten we je kiezen wie het best past. Onze aanpak is deskundig en snel, waarbij u er op kunt rekenen dat de interimmer:

  1. passende expertise meebrengt
  2. zich de context van de (school)organisatie snel eigen maakt
  3. deze vertaalt naar een pragmatische en resultaatgerichte invulling van de opdracht

Ervaring uit de praktijk – interim teamleider, directeur en bestuurder

Je kent BCO Onderwijsadvies als begeleider van ontwikkeltrajecten. Maar je kunt onze adviseurs ook inzetten om interimopdrachten uit te voeren. Als intern begeleider, teamleider, directeur of bestuurder bijvoorbeeld kunnen ze door hun ervaring en onderwijskundige expertise het verschil maken. Drie voorbeelden.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van oktober 2018