Sociaal vaardig met de interactiewijzer

Dienst

'Ik bén niet zo, ik dóe zo en ik kan het dus ook ánders doen!'
Jonge kinderen kunnen zich nog niet zo goed 'verplaatsen in de ander' en dat is juist het uitgangspunt voor de meeste sociale vaardigheidstrainingen.

Dat is precies wat Interactiewijzer voor het Jonge Kind succesvol doet in een preventief groepsprogramma voor 4 tot 7 jarigen. Jonge kinderen leren met veel enthousiasme in de schoolpraktijk van alledag dat er verschillende gedragsalternatieven zijn waaruit je steeds de beste kunt kiezen in verschillende sociale situaties. Dat gebeurt met de vier poppies, posters, verhalen, prentenboeken, spelletjes, werkjes en nog veel meer.... , maar vooràl met 'echt' oefenen in de groep. Jonge kinderen leren zo impliciet vanuit hun eigen belevingswereld: 'Ik bén niet zo, ik dóe zo en ik kan het dus ook ánders doen!'

Werk je mee of werk je tegen als een baasje of verlegen......

De vier poppies van de 'Interactiewijzer voor het jonge kind' helpen bij het ontwikkelen van sociale interactievaardigheden: Poppie Mee, Poppie Tegen, Poppie Baasje en Pop Verlegen. Zo zet Poppie Mee de peuters en kleuters aan tot samenspel en helpt Poppie Tegen 'nee' zeggen. Poppie Baasje kan de leiding nemen en laat verlegen kinderen initiatief nemen, terwijl Pop Verlegen kinderen stimuleert soms een stapje terug te doen.