Intelligentieonderzoek

Dienst

Heb je als school een vraag omtrent de leerontwikkeling en wil je meer zicht krijgen op de leermogelijkheden van een leerling dan geeft een intelligentieonderzoek meer duidelijkheid.

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. De scores worden vertaald in een IQ. Het geeft een beeld van de sterke kanten van een leerling en laat ook zien met welke vaardigheden een leerling meer moeite heeft. Met deze informatie kan de gedragswetenschapper handelingsgerichte adviezen geven.

BCO biedt maatwerk bij intelligentieonderzoek voor alle leeftijden:

  • Individueel intelligentieonderzoek waarbij naast de intelligentiebepaling observatiegegevens worden meegenomen. Er vindt een eindgesprek plaats en er worden handelingsadviezen gegeven.
  • Individueel intelligentieonderzoek waarbij alleen een intelligentiebepaling wordt gedaan, al dan niet met een eindgesprek.
  • Groepsonderzoek; in een groep wordt een intelligentieonderzoek afgenomen bij leerlingen van groep 7 tot en met het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Neem voor meer informatie contact op met Willie Gielen via williegielen@bco-onderwijsadvies.nl of 077-3519284.