Individueel dyslexieonderzoek (niet vergoed)

Dienst

Heeft een van jouw leerlingen hardnekkige lees- en/of spellingproblemen of problemen met de vreemde talen en heb je het vermoeden dat er sprake is van dyslexie? Dan kunnen wij met behulp van een onderzoek kijken wat deze leerling nodig heeft en of er sprake is van dyslexie. Dit kan bij kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

Wat is een individueel dyslexieonderzoek?

Een individueel dyslexieonderzoek bestaat uit een individuele afname van een intelligentieonderzoek, een didactisch onderzoek en onderzoek naar dyslexietyperende kenmerken. Naar aanleiding van dit onderzoek adviseren wij hoe de ouders en de school adequaat om kunnen gaan met de lees- en/of spellingproblemen. Indien van toepassing ontvangt de leerling een dyslexieverklaring.

Voor de aanmelding

Er heeft waarschijnlijk al minimaal een half jaar lang gerichte intensieve ondersteuning op school plaatsgevonden op het gebied van lezen en/of spelling, maar dit heeft onvoldoende effect op de resultaten van de leerling. Je overlegt met ouders en verwijst ze door voor nader onderzoek.

Klik hier om de formulieren voor dyslexieonderzoek te downloaden

Stap 1 - Aanmelding door ouders

De ouders van jouw leerling vullen het aanmeldformulier voor dyslexieonderzoek in.

Voor dit onderzoek ontvangen wij graag een aantal aanvullende gegevens vanuit school:

  1. Intakevragenlijst basisschool of voortgezet onderwijs
  2. Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool
  3. Handelingsplannen van lezen en/of spelling
  4. Indien aanwezig: HGPD-formulier
  5. Indien aanwezig: gegevens uit eerder psychodiagnostisch onderzoek

Deze gegevens kunnen gemaild worden naar williegielen@bco-onderwijsadvies.nl

Klik hier om de formulieren voor dyslexieonderzoek te downloaden

Stap 2 - Screening van het dossier door een gedragswetenschapper

Voorafgaand aan het onderzoek bekijkt een gedragswetenschapper de aangeleverde gegevens. 

Stap 3 - De uitvoering van het individuele dyslexieonderzoek

Een individueel dyslexieonderzoek start met een intakegesprek. Het onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek, een didactisch onderzoek en een onderzoek naar dyslexietyperende kenmerken. Het onderzoek zal ongeveer een halve dag duren. De afname van het onderzoek vindt plaats bij BCO Onderwijsadvies in Venlo (Wylrehofweg 11). In overleg kan het onderzoek ook op locatie worden afgenomen.

Stap 4 - Adviesgesprek met ouders (en indien gewenst school)

Tijdens het adviesgesprek zullen de resultaten van het onderzoek met de ouders, en indien gewenst de school, worden besproken. De ouders ontvangen een onderzoeksverslag met adviezen voor thuis en op school en indien van toepassing een dyslexieverklaring.

De kosten van een individueel dyslexieonderzoek zijn € 841,-.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via williegielen@bco-onderwijsadvies.nl of tel. 077 351 92 84.

Kenmerken

  • Dyslexieverklaring
  • Leesproblemen
  • Niet vergoed, betaald door ouders of school
  • Ernstige enkelvoudige dyslexie