Hogere rekenopbrengsten: van analyse naar actie

Dienst

Als team wil je samen de schouders onder de rekenopbrengsten zetten, maar waar begin je? Of hoe komt het dat, ondanks eerdere aanbevelingen en investeringen, de rekenopbrengsten onvoldoende blijven? Als directeur of bestuurder probeer je door het monitoren van de resultaten de kwaliteit van het onderwijs de goede kant op te sturen, maar wat kun je het beste doen?

Zou het niet mooi zijn als je weet wat de werkelijke oorzaak is van de onvoldoende rekenopbrengsten? En wat je hieraan kunt doen? Belangrijk is dat het monitoren en analyseren van de rekenresultaten wordt vertaald in waardevolle informatie over de kwaliteit en effectiviteit van jullie rekenonderwijs. Wij helpen jullie team of bestuur tot die waardevolle informatie te komen, een analyse die leidt tot concrete doelen en acties passend bij de schoolorganisatie. Een succesvolle aanpak, voor betere rekenopbrengsten!

Onze aanpak richt zich op resultaat op de korte termijn en duurzaamheid voor de lange termijn. Elementen van onze aanpak zijn: een flitsbezoek in de klassen, rondetafelgesprek met de betrokkenen en dossieranalyse.

"De adviseur heeft binnen drie weken 12 scholen bezocht en het is voor ons duidelijk geworden wat de reden is van de onvoldoende op de Cito-toets voor de scholen. Er zijn trends zichtbaar geworden maar het is ook helder waarin scholen van elkaar kunnen leren."

Een bestuurder

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Neem voor een vrijblijvende verkenning van onze aanpak contact op met Anne van Bijnen via annevanbijnen@bco-onderwijsadvies.nl of
06-52592841.