AanbodDiensten

HGPD versterkt Passend Onderwijs

Van 'zorgleerling' naar 'kansleerling' met HGPD
HGPD staat voor Handelingsgerichte Procesdiagnostiek. Het is een totaalaanpak om individuele 'zorgleerlingen' beter en effectiever te begeleiden.

Met HGPD slaagt de leerkracht erin de ontwikkeling van een leerling te stimuleren. De leerling leert zijn of haar ontwikkelingskracht te benutten en méér eigenaar te zijn van de eigen ontwikkeling. HGPD is een manier van denken én van doen. Juist de positieve kwaliteiten en mogelijkheden van de 'zorgleerling' worden als uitgangspunt genomen 'waar is de leerling sterk in?'. Daarmee geeft HGPD een praktische invulling aan 'pedagogisch optimisme'. Een 'zorgleerling' is in deze optiek vooral een 'kansleerling'.

HGPD is een vorm van begeleiding die zich richt op individuele leerlingen met een hulpvraag of een speciale onderwijsbehoefte. Steeds meer scholen omarmen deze begeleidingsvorm, omdat hij goed past binnen de huidige ontwikkelingen op onderwijsgebied. Deze scholen laten bijvoorbeeld hun HGPD-aanpak meelopen met het inrichten van de één-zorgroute of het bieden van Passend Onderwijs. Zij verrijken Handelingsgericht Werken (HGW) met een effectieve vorm van individuele leerlingenzorg.
Wilt u als school of samenwerkingsverband ervaren of HGPD iets voor u is? Dan adviseren wij u te starten met een oriëntatiedag! U maakt dan kennis met de visie achter HGPD, het samenspel van HGPD en onderwijsontwikkeling en het omgaan met 'zorgleerlingen' daarbinnen. Ook de vormgeving van Passend Onderwijs, de één-zorgroute en HGW krijgen uitgebreid aandacht tijdens deze oriëntatie.

Downloads