Handelingsgericht hoogbegaafdheidsonderzoek

Dienst

Hoogbegaafde kinderen hebben specifieke behoeften bij het leren. Heb je het vermoeden dat een leerling hoogbegaafd is? Misschien presteert hij wel onder de maat en wil je een helder beeld krijgen van zijn mogelijkheden en talenten. Bij BCO kun je terecht voor een handelingsgericht hoogbegaafdheidsonderzoek.

Kinderen die hoogbegaafd zijn, hebben een grote ontwikkelingsvoorsprong en kennishonger ten aanzien van hun leeftijdgenoten maar ze kunnen ook problemen ervaren met motivatie, sociaal-emotioneel gebied, onderpresteren en/of niet willen opvallen.  
De adviseurs van BCO Onderwijsadvies kunnen een handelingsgericht onderzoek uitvoeren met als doel de (onderwijs)behoeften van een leerling te herkennen en de omgeving te adviseren hoe adequaat om te gaan met zijn of haar specifieke leerstijl.

Door middel van een intelligentieonderzoek, diagnostisch onderzoek en een diagnostische interview worden de motivatie, intelligentie en creativiteit van de leerling in kaart gebracht om de leerling te begrijpen en te begeleiden.

Neem voor meer informatie contact op met ons via info@bco-ouderadvies.nl of 077-3519284.