Google Lab: aan de slag met G Suite for Education

Dienst

Werk je op je school met Chromebooks en de G Suite for Education van Google, of ga je daar binnenkort mee beginnen? Wij begeleiden scholen met de implementatie én met het gezamenlijk ontwerpen van praktische oplossingen die jouw onderwijs verrijken en/of jou als leerkracht ontzorgen.

Steeds meer scholen ontdekken de communicatie-, werk en leeromgeving G Suite for Education van Google. Eventueel in combinatie met Chromebooks is dit pakket een goede basis om met ict het leren te verrijken en de leerkracht te ontzorgen. Google Lab is onze aanpak op maat om met teams aan de slag te gaan met het verkennen van de mogelijkheden van G Suite for Education voor de organisatie van het onderwijs én de didactische meerwaarde van dit platform. G Suite for Education bestaat uit:

  • Mail: e-mail
  • Google Drive: opslag en organisatie van (gedeelde) documenten
  • Tekstverwerker, spreadsheetprogramma, presentatiesoftware en meer productiviteitstoepassingen
  • Google Classroom voor het organiseren van leeractiviteiten

Google Classroom als leeromgeving

Google Classroom is bij uitstek geschikt om op een laagdrempelige manier arrangementen te maken aan de hand van eigen materiaal, een methode of een mix daarvan. Leerkrachten kunnen opdrachten uitzetten, eventueel gedifferentieerd naar niveau of inhoud; leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag en daarna hun werk via de Classroom-omgeving in te leveren. In het Google Lab gebruiken we indien mogelijk de eigen Classroom-omgeving van de school. Daarmee werken we in een herkenbare omgeving, op basis van eventueel schoolspecifieke instellingen. En het geeft te trainer de gelegenheid tussen de bijeenkomsten te ondersteunen bij vragen en actuele ontwikkelingen door te kunnen geven. Er komen immers bijna wekelijks nieuwe functionaliteiten bij.

"Ik heb tijdens de bijeenkomsten heel veel geleerd. Fijn om met een aantal enthousiaste mensen aan de slag te gaan, dingen uit te proberen en van elkaar te leren."

(deelnemer Google Lab, Stanislas College, najaar 2016)

Lab-opzet

De Lab-opzet houdt in dat we plenaire instructie steeds afwisselen met het werken aan eigen projecten, materiaal en onderzoeksvragen. We werken met een gedifferentieerde aanpak, waarbij deelnemers op drie of vier vaardigheidsniveaus werken én inhoudelijke keuzemogelijkheden aangeboden krijgen. Deelnemers die de basis al in de vingers hebben, kunnen zich verdiepen in de 'add ons' en 'Chrome externsies' waarmee de functionaliteiten van de Google-omgeving verder uitgebreid kunnen worden. Ondersteund met ondermeer filmpjes - die ook na afloop van het traject beschikbaar blijven - kan er zelfstandig gewerkt worden. Waar mogelijk sluiten we het traject af met het maken en delen van zelfgemaakte 'lessen van morgen'.

Voorbeelden

  • Met enkele scholen hebben we aan prototypes gewerkt van digitale portfolio's op maat. We gebruiken hiervoor een combinatie van functionaliteiten in de G Suite, met name Formulieren, Sheets en Sites. Werkt je school al met Google, bespaar dan op de licentiekosten van een apart portfoliosysteem én ontwikkel een opzet die past als een handschoen. Denk bij dit concept aan een dashboard met visuele weergave van de ontwikkeling van de leerling, controle over wie wat mag zien en ruimte voor de leerling om een eigen stijl te kiezen voor presentatie van portfoliogegevens. Ook belangrijk: alle inhoud is gemakkelijk te exporteren als de leerling de school verlaat.
  • Een team van leerkrachten had een eigen pakket met toetsen ontwikkeld om de voortgang te kunnen meten op leerdoelen voor spelling en rekenen. Deze toetsen werden op papier uitgereikt en handmatig nagekeken. Veel werk. Samen met het team ontwikkelde we een aanpak waarbij toetsen digitaal worden aangeboden, automatisch worden nagekeken en de leerkrachten en leerlingen via een dashboard inzicht hebben in de vorderingen. 

Indien noodzakelijk: voor technische ondersteuning bij het beheer van de G Suite for Education beschikken we over een netwerk van specialisten. 

Kenmerken