Geregisseerd eigenaarschap

Dienst

Veel schoolteams willen een ontwikkeling naar meer eigenaarschap bij de leerling, aansluitend bij de wens om gepersonaliseerd leren vorm en inhoud te geven en onderwijs te maken van de 21e eeuwse vaardigheden.

In een traject op maat én vanuit het eigenaarschap van het schoolteam bieden we kennis en inzichten, maar dagen we je vooral uit tot het ontwikkelen en uitproberen van interventies in je dagelijkse klassenpraktijk. Samen bouwen we verder op ‘pareltjes’ en proberen we antwoorden te vinden op de ‘puzzels’. Met de begeleiding door enthousiaste en deskundige trainers vanuit BCO Onderwijsadvies werk je als team aan:

  • het vergroten van het eigenaarschap bij leerkrachten en leerlingen;
  • meer energie op leren en ontwikkelen.

‘Niet de leerkracht, maar de leerling moet het zweet op de rug hebben als er geleerd wordt.’

In onze lopende trajecten rond dit thema werken we veel met beeld (foto’s, video) en met kortcyclische aanpakken als lesson study (uitleg bij Leraar24) en sprints. We reiken inhouden aan die meer houvast en beeld geven. In werksessies ontwerp je met je collega’s nieuwe aanpakken voor je lessen en leeractiviteiten en probeert ze uit in de praktijk. Daarna reflecteer je (samen) op inhoud, maar ook op houding en handelen van zowel de leerlingen als de leerkracht. We gebruiken de dynamiek van de dagelijkse praktijk als rijke bron voor nieuwe inzichten en verdere ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is om de ontwikkelkracht van het team zodanig te versterken dat het steeds meer zelfstandig kan werken aan gezamenlijke doelen. 

Geregisseerd eigenaarschap is een passende onderlegger voor teams die meer willen halen uit onderzoekend en ontdekkend leren en/of vorm en inhoud willen geven aan gepersonaliseerd leren. De trajecten zijn op maat. Dat betekent we de omvang in overleg met een passend bij de school bepalen. De ervaring met vergelijkbare trajecten leert dat je hierbij kunt denken aan een omvang van vier tot vijf dagdelen in de vorm van bijeenkomsten en enkele overlegmomenten.

We maken graag op basis van je vragen en de actuele ontwikkelingen van je school een schets voor een traject op maat. Neem daarvoor contact met ons op.

Kenmerken

  • 21e eeuwse vaardigheden