Erkend VVE-certificaat

Dienst

Ben je als pedagogisch medewerker of leerkracht op zoek naar een (basis)certificaat VVE? Of ben je als leidinggevende op zoek naar een training om te zorgen dat iedereen op jouw locatie VVE-gecertificeerd is? Wij bieden diverse erkende trainingen waarmee je in bezit kunt komen van het VVE-certificaat.

In het bezit zijn van een erkend VVE-certificaat is een van de eisen voor een pedagogisch medewerker werkzaam op een VVE-groep. In sommige gemeenten wordt dit ook van leerkrachten in de onderbouw verwacht. Het certificaat wordt gezien als een bewijs dat je startbekaam en bevoegd bent om in een VVE-groep te werken.

Hoe kom ik in het bezit van een VVE-certificaat?

Om een erkend VVE-certificaat te ontvangen moet je een training volgen. Na het behalen van je certificaat ben je verplicht om je jaarlijks bij te scholen. Wij bieden trainingen voor de volgende erkende programma's (inclusief training, begeleiding en nascholing) en training voor een algemeen VVE-certificaat:

Piramide

Het VVE-programma Piramide wordt bij veel kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en basisscholen in de groepen 1 en 2 gebruikt. Daarnaast maken ook steeds meer gastouders gebruik van de materialen die speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld zijn. Piramide heeft haar theoretisch kader gebaseerd op vier hoekstenen. Binnen het aanbod worden vier projectstappen onderscheiden; oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Een ander belangrijk onderdeel van Piramide is het inrichten van een rijke leeromgeving. Wij richten de bijeenkomsten van Piramide in volgens de pijlers.

Piramide heeft zeer volledig uitgewerkte themakaterns, waarin activiteiten op diverse niveaus's beschreven staan. De scholing is in delen te volgen, er zijn 2 modules die elk een eigen certificaat hebben. Medewerkers die instromen in een groep waar al wordt gewerkt met Piramide hebben minder training nodig dan een groep waar nog geen VVE-programma wordt gebruikt.

Speelplezier

Speelplezier is een landelijk erkend VVE-programma. Het uitgangspunt van Speelplezier is spel. Speelplezier hanteert de visie dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meerwetende, sensitieve, responsieve volwassenen. Speelplezier staat voor samen, volwassenen en kinderen, plezier beleven aan spel. Een belangrijk onderdeel van de training is demonstratiespel, het leren spelen. Verder zijn het kijken naar spel en meespelen met kinderen erg belangrijk.

Speelplezier heeft uitgewerkte themakaterns waarin de verschillende ontwikkelingsdoelen een plek krijgen. Klik hier voor het volledige aanbod van Speelplezier

Uk en Puk

Uk & Puk is een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Binnen het programma Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn verschillende activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse praktijk. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Er is bij de thema's passende map met suggesties voor ouderbetrokkenheid.

De training van Uk en Puk bestaat uit 13 bijeenkomsten, vier groepsbezoeken en het vastleggen van de ontwikkeling in een portfolio. De training is praktijkgericht.

Schatkist

Met Schatkist gaan kleuters (4-6 jaar) spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten en tips voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. Schatkist levert een compleet activiteiten aanbod en biedt professionals de mogelijkheid om daarbinnen zelf keuzes te maken. Een belangrijke plek in het programma Schatkist is er voor Pompom en zijn vriendinnetje Loeloe. Zij beleven in de klas ontzettend veel avonturen en lossensamen met de kinderen problemen op.

Schatkist sluit optimaal aan bij Veilig Leren Lezen, een leesmethode voor kinderen in groep 3

Peuterplein en Kleuterplein

Peuterplein is een programma voor kinderen van 0 - 4 jaar. Kleuterplein (4-6 jaar) sluit naadloos aan op het programma Peuterplein. De programma's richten zich op alle domeinen van het peuter- en kleuteronderwijs, met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. De programma's werken met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen. Een belangrijke plek in de beide programma's is er voor Raai de Kraai. Raai is een vriendje van de groep en erg belangrijk bij de introductie van thema's.

Peuterpleinen Kleuterplein hebben uitgewerkte themakaterns waarin de verschillende ontwikkelingsdoelen een plek krijgen. Het programma is opgebouwd rond 16 thema's, die zijn verdeeld over 2 themapakketten: de seizoenen en de wereld. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken. Binnen de spelactiviteiten wordt gedifferentieerd op drie niveau's. Naast de thema's zijn er verhaalplaten en liedjescd's van Dirk Scheele.

Startblokken en basisontwikkeling

Startblokken en Basisontwikkeling zijn VVE-programma's voor ontwikkelingsgericht onderwijs en ontwikkelingsgerichte opvang. Aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk uitgangspunt van zowel Startblokken als Basisontwikkeling.

Startblokken en Basisontwikkeling zijn gebaseerd op de ontwikkelingsgerichte visie. Je kijkt naar wat een kind al kan en naar wat een kind leuk vindt. Je daagt de kinderen uit om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden, zoals samenspelen, redeneren, communiceren en onderzoeken. Basisontwikkeling en Startblokken richten zich op het ontwerpen van betekenisvolle thema's uit de beleveniswereld van het kind. Bijvoorbeeld 'de winkel', of 'de dokter'. Kinderen ontwikkelen zich doordat zij bepaalde kernactiviteiten uitvoeren zoals spel-, constructie-, en gespreksactiviteiten in een uitdagende groepsruimte. 

De intensieve training richt zich volledig op de vaardigheden van de professional. Er wordt geleerd hoe je op een startblokken-manier thema's in kunt voorbereiden en kunt uitvoeren.

 

 

 

Scholing VE- of VVE-bekwaam

Met een certificaat VE-bekwaam voor pedagogisch medewerkers ben je startbekwaam en bevoegd om in een VVE-groep te werken. Na het behalen van je certificaat ben je verplicht om je jaarlijks bij te scholen. Het certificaat is bovendien een goede basis voor een scholing op maat van diverse erkende VVE-programma's. 

VVE-bekwaam is voor leerkrachten van groep 1-2.

We hebben zowel voor pedagogisch medewerkers als voor leerkachten van de groepen 1-2 een afgestemd aanbod gebaseerd op het VVE-inspectiekader. Voor pedagogisch medewerkers bestaat de scholing uit negen bijeenkomsten van drie uur. Voor leerkrachten uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur. In de scholing komen de volgende onderwerpen aan bod: VVE-beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, thematisch werken, taalstimulering, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, rekenprikkels, communicatie met ouders en observeren. Spel is binnen de training de rode draad voor een passend aanbod aan alle kinderen.

Klik hier voor ons actuele aanbod

Ervaring uit de praktijk

Peuterspeelzaal de Tamboerijn in Roggel werkt met de VVE-methodiek Uk & Puk. Kinderen ontwikkelen zich nu beter, constateert leidster Ellen Ottenheim. Zij volgde een verkort Uk & Puk-traject. Lees het verhaal van de Tamboerijn

Aanbod op maat

Bij BCO staan we met een team van gecertificeerde VVE-specialisten voor je klaar om je te trainen, begeleiden en bieden we daarnaast ook nascholing. Ons gehele aanbod is op maat en afgestemd op de praktijk. De intensiteit van de training wordt mede bepaald door je beginsituatie. Wil je een vrijblijvend advies voor een passend aanbod of wil je meer weten over een bepaalde trainingen? Neem dan contact op met Lia van Haren via liavanharen@bco-onderwijsadvies.nl of 06-14290337. Wij denken graag met je mee.

Bekijk ons aanbod voor jonge kind

Kenmerken

  • wet IKK
  • VVE-certificaat
  • erkend VVE-programma