Engels leren voor kinderen van 2 tot 12 jaar

Dienst

Jonge kinderen hebben het vermogen om taal spelenderwijs te leren. Hun woordenschat groeit snel en ze kunnen - gemakkelijker dan op latere leeftijd - een goede uitspraak ontwikkelen. 'Hoe eerder je begint met leren van een vreemde taal, hoe taliger je wordt.' Met Benny's Playground en EarlyBird verwerven kinderen van 2 tot 12 jaar op een speelse manier Engelse taal.

Benny's Playground voor peuters 

Dit programma voor 2-3 jarigen is ingebed in de dagelijkse routine op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De pedagogisch medewerksters gebruiken liedjes, prentenboeken, poppen en gebruiken vaste uitdrukkingen. Ze bereiden wekelijks een 'les' voor en herhalen die dagelijks. Bijvoorbeeld 2 X 15 minuten. Voorspelbaarheid en herhaling is belangrijk voor peuters. 

EarlyBird voor 4-12 jarigen 

EarlyBird start in groep 1-2. Per week besteden de leerlingen tenminste 60 minuten aan Engelse liedjes zingen, spelletjes spelen en luisteren naar verhalen. In de middenbouw is dat meestal wat minder en in de bovenbouw is dat bij voorkeur meer. Ervaring leert dat kinderen het heel leuk vinden om Engels te leren, ze zijn er trots op de taal te kunnen spreken.

Implementatietraject 

EarlyBird heeft een standaard ontwikkeld waarin doelstellingen voor de kwaliteit van het onderwijs in 'meer, beter en vroeger Engels' zijn vastgelegd. Bij de inrichting van het programma wordt altijd rekening gehouden met het onderwijskundig concept en de ambities van de school. EarlyBird-scholen kunnen een speciale kijkwijzer gebruiken om te bekijken in welke mate ze aan de voorwaarden van de standaard voldoen. Als dat het geval is wordt het EarlyBird-keurmerk uitgereikt. Dat traject duurt drie jaar.

Wij hebben gecertificeerde trainers (ook met vve-expertise) voor Benny's Playground en EarlyBird.

Lees ook het blog: Internationaliseren van ons onderwijs, een 'must' voor onze leerlingen