Dyslexiebehandeling (vergoed)

Dienst

Als dyslexieonderzoek aantoont dat er bij jouw leerling sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, dan heeft de leerling recht op een dyslexiebehandeling. De behandeling wordt vergoed door de gemeente.

Als het dyslexieonderzoek bij BCO heeft plaatsgevonden, neemt de behandelaar contact op met ouders en school om de behandeling in te plannen.

Heeft het diagnostisch onderzoek ergens anders plaatsgevonden? Ook dan kan de leerling bij BCO Onderwijsadvies behandeld worden. Overleg dit met de ouders en verwijs ze door naar ons. Hierbij zijn de volgende stappen van belang.

Download de checklist voor de aanmelding voor een dyslexiebehandeling

Stap 1 - Aanmelding door ouders (indien dyslexieonderzoek niet door BCO is uitgevoerd)

De gegevens die we nodig hebben bij aanmelding voor behandeling staan in deze checklist. Hierin vind je ook de links naar de benodigde formulieren. De documenten kunnen worden gemaild naar info@bco-ouderadvies.nl.

Download de checklist voor de aanmelding voor een dyslexiebehandeling

Stap 2 - Screening door een psycholoog of orthopedagoog (indien dyslexieonderzoek niet door BCO is uitgevoerd)

Als het dossier volledig is, beoordeelt een psycholoog of orthopedagoog de inhoud. Voordat de behandeling kan starten zal een startmeting worden gedaan en aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld.

Stap 3 - De dyslexiebehandeling

Met de juiste hulp kan de leerling vaardiger worden in het lezen en spellen en leert hij of zij beter omgaan met dyslexie. Wij bieden dyslexiebehandelingen aan waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat en we stemmen zoveel mogelijk af op de behoeften van het kind.

Wat kun je onder andere verwachten?

 • Een ervaren en enthousiaste orthopedagoog of psycholoog werkt wekelijks met de leerling
 • Binnen de eigen vertrouwde schoolomgeving van uw leerling
 • Werken aan lezen en spellen
 • Psycho-educatie; we leren de leerling meer over dyslexie en leren hem of haar ermee om te gaan
 • Werken aan de motivatie voor het lezen en het zelfvertrouwen
 • Huiswerkopdrachten voor zowel lezen als spelling
 • Tussentijdse toetsmomenten, verslagen en gesprekken

Aan de behandeling is oefenstof gekoppeld voor thuis en indien mogelijk ook op school. Van de school verwachten we dat de leerkracht betrokken is bij de behandeling en de leerling helpt bij het werken met de ONL-steunkaarten in de spellingles. De behandelaar legt in de behandelingen zoveel mogelijk de verbinding met de spellingregels uit de klas. Door de behandelaar word je op de hoogte gehouden van de inhoud van het behandelprogramma.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via info@bco-ouderadvies.nl of 077 351 92 84.

Kenmerken

 • Leesproblemen
 • Vergoed door gemeente
 • Betrokkenheid ouders en school
 • Ernstige enkelvoudige dyslexie