Dyslexiebegeleiding (niet vergoed)

Dienst

Komt jouw leerling niet in aanmerking voor een vergoed behandeltraject, maar heeft hij of zij wel hulp nodig en behoefte aan een gerichte aanpak van zijn of haar dyslexie of lees- en/of spellingproblemen? Dan bieden wij individuele begeleidingstrajecten aan, voor kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.

Wat is dyslexiebegeleiding?

Tijdens een dyslexiebegeleiding wordt er gewerkt aan de lees- en/of spellingsvaardigheden van jouw leerling, waarbij eigenaarschap centraal staat. De leerling leert omgaan met dyslexie.

Wanneer beginnen met dyslexiebegeleiding?

Waarschijnlijk heeft er al gerichte intensieve ondersteuning op het gebied van lezen en/of spelling op school plaatsgevonden, maar heeft dit onvoldoende effect op de resultaten van leerling. Je wilt graag extra begeleiding voor hem of haar. Je overlegt dit met de ouders en verwijst ze naar ons door.

Klik hier om de formulieren voor dyslexiebegeleiding te downloaden

Stap 1 - Aanmelding door ouders

De ouders van de leerling vullen het aanmeldformulier in en mailen dit naar williegielen@bco-onderwijsadvies.nl. Wij nemen op korte termijn contact met hen op.

Voor de begeleiding ontvangen wij graag een aantal aanvullende recente toetsgegevens die dienen als startmeting van de behandeling:

  • EMT
  • Klepel
  • PI-dictee
  • AVI-gegevens

Klik hier om de formulieren voor dyslexiebegeleiding te downloaden

Stap 2 - Screening door een gedragswetenschapper

Voorafgaand aan een begeleidingstraject bekijkt een gedragswetenschapper het dossier en stelt een behandelplan op.

Stap 3 - De dyslexiebegeleiding

De dyslexiebegeleiding start met een gesprek over de inhoud en werkwijze van de begeleiding. Het behandelplan en de doelen worden besproken met de ouders. Het begeleidingstraject bestaat uit tien behandelingen van 45 minuten en een evaluatiegesprek. In overleg kan het aantal behandelingen worden afgestemd en uitgebreid. De begeleiding vindt, indien mogelijk, plaats op school.

Aan de begeleiding is oefenstof gekoppeld voor thuis en indien mogelijk ook op school. Van ouders verwachten we dat ze thuis regelmatig oefenen met hun kind. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle begeleiding.

Stap 4 - Eindgesprek met het kind en de ouders (en indien gewenst school)

Tijdens het eindgesprek zullen de resultaten van de begeleiding met de ouders, het kind een indien gewenst de school, worden besproken. De ouders ontvangen hiervan een evaluatieverslag.

Naar aanleiding van de persoonlijke wensen maken wij een offerte op.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op via williegielen@bco-onderwijsadvies.nl of tel. 077 351 92 84.

Kenmerken

  • Leesproblemen
  • Niet vergoed, betaald door ouders of school
  • Betrokkenheid ouders en school
  • Ernstige enkelvoudige dyslexie