Digitale versnellingswijzer: leerlingen wel of niet een klas laten overslaan

Dienst

Versnellen is niet geschikt voor elke (hoog)begaafde leerling. Daarom is het noodzakelijk om met goede, betekenisvolle informatie van de leerling een zorgvuldige afweging te maken. Met de versnellingswijzer verzamel je als intern begeleider of leerkracht snel en op een verantwoorde manier de informatie die je nodig hebt. Het gesprek met het kind is daarbij essentieel.

Op deze pagina vind je de digitale versnellingswijzer.

Overwegingen om een leerling te laten versnellen

Nauwelijks 0,5% van Nederlandse leerlingen in het basisonderwijs versnelt. Dat is heel weinig. Bijna alle wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat versnellen een effectievere maatregel is voor excellente kinderen, dan alle andere maatregelen zoals compacten, verrijken, verdiepen en verbreden. Het is ook kosteneffectief. Op basis van onderzoek komt naar voren dat 20% van de leerlingen baat zou kunnen hebben bij versnelling. Uit langetermijnonderzoek blijkt dat bijna alle volwassen, die tijdens hun schooltijd versnelden, daar heel blij mee waren en er geen negatieve effecten van hebben ondervonden. Verveling, gedragsproblemen of onderpresteren kunnen consequenties zijn van niet versnellen. Toch heerst er angst voor negatieve gevolgen als pesten of uitsluiting en leerstoflacunes.

Fasen van de versnellingswijzer

Fase Waarnemen
Vaststellen van signalen die duiden op behoefte aan versnelling of verrijking.

Fase Begrijpen

 • In kaart brengen van leerlingkenmerken: Aanleg en vaardigheden; Werkhouding; Sociaal emotionele ontwikkeling; Fysieke ontwikkeling
 • Gesprek met de leerling over onderwijsbehoeften
 • Psychologisch profiel vaststellen
 • Onderwijsbehoeften vaststellen: versnelling in combinatie met verrijking óf compacten en verrijken
 • In kaart brengen van omgeving om vast te stellen of aan de behoeften tegemoet kan worden gekomen

Fase Plannen
Keuze voor één van beide koersen maken en uitwerken van een programma.

Afname van de versnellingswijzer

Voorbereiding
Klik hier voor de voorbereidingsinstructie

Invullen versnellingswijzer
Het invullen van de versnellingswijzer duurt ongeveer 20 - 30 minuten. Je kunt de versnellingswijzer op twee manieren invullen:

 • Zonder tussentijds te stoppen
  Als je de versnellingswijzer invult zonder een persoonlijke aanmeldlink dien je de hele vragenlijst in één keer af te werken. Je kunt niet tussentijds stoppen en later verder gaan.
  Klik hier om de versnellingswijzer zonder persoonlijke aanmeldlink in te vullen
 • Met de mogelijkheid om tussentijds te stoppen
  Als je de versnellingswijzer invult met een persoonlijke aanmeldlink dan kun je tussentijds stoppen en worden je antwoorden opgeslagen. Je kunt dan op een later tijdstip verder gaan, door in de ontvangen e-mail jouw persoonlijke link opnieuw aan te klikken.
  Stuur mij een persoonlijke aanmeldlink toe

Eindverslag
Het eindverslag van de versnellingswijzer biedt:

 • Overzicht van leerlingkenmerken en psychologisch profiel
 • Voorlopig advies op basis van kwantitatieve gegevens:
  o versnellen (met verrijking)
  o uitsluitend verrijken
  o twijfel
 • Aantekeningen van jouw gesprek met het kind
 • Door jou vastgestelde doelen en onderwijsbehoeften
 • De score op omgevingsfactoren: wel of niet versnellen of twijfel
 • Beschrijving van belemmerende en stimulerende omgevingsfactoren
 • Jouw gezamenlijke keuze om wel of niet te versnellen

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

De digitale versnellingswijzer is gebaseerd op de versnellingswenselijkheidslijst (Hoogeveen e.a. 2004) en de Iowa Acceleration Scale, 3rd Edition, Assouline (2009). Het instrument is ontwikkeld door BCO Onderwijsadvies, IJsselgroep educatieve dienstverlening & Centrum voor begaafdheidsonderzoek Nijmegen, in samenwerking met verschillende intern begeleiders, psychologen en orthopedagogen.
Wij kunnen je helpen met het inbedden van de versnellingswijzer in het proces van handelingsgericht werken van de school.

Geïnteresseerd?

Neem voor meer informative contact op met Johan Stevens via johanstevens@bco-onderwijsadvies.nl.