Digidreumes: het begint bij opvoeden

Dienst

Er bestaat veel discussie over media en jonge kinderen. Feit is dat jonge kinderen steeds vroeger in aanraking komen met verschillende soorten media. Mediaopvoeding wordt daardoor steeds belangrijker. Jij als pedagogisch medewerker of leerkracht hebt hierbij een belangrijke rol.

Mediaopvoeding

Kind & Media heeft de ambitie om professionals die werken met jonge kinderen bewust te maken van hun rol bij mediaopvoeding en het omgaan met media.

Het platform Kind & Media is opgezet met de missie:

"In 2020 heeft elke organisatie die werkt met jonge kinderen een visie op media."

Dit betekent niet automatisch meer gebruik van media met jonge kinderen, maar wel dat een organisatie werkt vanuit een visie op media.

Werken aan een visie

Wij ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen van een visie door middel van inspiratie- en visiesessies waarbij we ingaan op de wereld waarin kinderen opgroeien, het belang van mediaopvoeding en de rol van de kinderopvang of school. Door middel van interactieve werkvormen worden stappen gezet in het maken van een visie op media.

Van inspiratie tot beleid

Wij bieden in samenwerking met Kind & Media diverse bijeenkomsten en trainingen voor professionals:

  • Tijdens inspiratiebijeenkomsten voor alle medewerkers van een organisatie staat het belang van mediaopvoeding centraal.
  • De basistrainingen Haal meer uit media (voor peuters, met kleuters en op de bso) hebben als doel pedagogisch medewerkers en leerkrachten te leren hoe ze media op een bewuste en activerende manier kunnen inzetten ter ondersteuning van het kind vanaf het tweede levensjaar.
  • Het online vervolg op de training én deelname aan de community zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de praktijk worden toegepast.
  • De masterclass leidt deelnemers op tot interne mediacoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van het mediabeleid binnen de organisatie en het coachen van collega's.

Na voltooiing van het traject worden de organisaties lid van de community Kind & Media en ontvangen ze ook na het traject informatie zodat kennis over mediaopvoeding up to date blijft.

De website www.kindmedia.nl biedt actuele informatie voor professionals en ouders. Naast achtergrondinformatie over mediaopvoeding en visieontwikkeling biedt de site vooral tips over geschikte media en inspiratie om met media aan de slag te gaan.

Neem voor meer informatie contact op met Lana Goossens via lanagoossens@bco-onderwijsadvies.nl of 06 285 297 82.