Differentiëren is te leren

Dienst

Differentiëren in het voortgezet onderwijs leek nooit zo’n punt van aandacht vanwege de homogene groepssamenstelling. Door ontwikkelingen als passend onderwijs, digitalisering en opbrengstgericht werken verandert de dat echter snel. Dat vraagt van docenten een betere afstemming van hun onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Maar hoe doe je dat?

Adviseurs van BCO onderwijsadvies begeleiden en ondersteunen leraren op diverse scholen voor voortgezet onderwijs bij het differentiëren en activeren van leerlingen binnen hun groepen. Zo worden de docenten van HAVO 1-2-3 van het Commanderijcollege uit Gemert begeleid bij de invoering van coöperatieve werkvormen binnen het lesmodel. Hiermee wordt de actieve houding van de leerlingen bevorderd. Samen zoeken de docenten naar andere, gevarieerde werkwijzen, waarop zij het ophalen van de voorkennis, het geven van gedifferentieerde instructie, het gezamenlijk inoefenen, het evalueren en huiswerk nakijken inhoud en vorm kunnen geven.

Bij MBO Gilde Opleidingen Zorg en Welzijn zijn de docenten geschoold in het omgaan met een model voor gedifferentieerde instructie. Als verdieping bereiden ze nu gezamenlijk in kleine teams hun gedifferentieerde instructielessen voor. Deze worden op video vastgelegd en gezamenlijk nabesproken. Deze aanpak zal leiden tot precisie in lesgeven, versterking van de didactische vaardigheid van docenten en professionele teams.