De Vreedzame School

Dienst

De Vreedzame School is een schoolbrede, krachtige aanpak om preventief te werken aan het sociaal-emotionele klimaat in de school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs.

Door schoolbreed te werken aan verbondenheid en het stimuleren van het eigenaarschap van alle betrokkenen in de school - leraren, ouders en leerlingen - ontstaat een democratische gemeenschap. De Vreedzame School is een door NJi erkende effectieve interventie

Implementatie van de Vreedzame School                  

De schoolbrede invoering van de Vreedzame School is een tweejarig traject. De basis van De vreedzame school bestaat uit wekelijkse lessen. Daarnaast wordt leerling mediatie ingezet. Ook ouders worden betrokken bij het programma.

Doel

Het programma beoogt de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt, en waarin conflicten constructief worden opgelost. Het doel is om de sociale betrokkenheid van de leerlingen ten aanzien van de gemeenschap te vergroten.

Doelgroep

Leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Aanpak

De Vreedzame School wordt in elke groep van de basisschool tegelijk ingevoerd. Het invoeringstraject beslaat een periode van twee schooljaren en wordt begeleid door een gecertificeerde adviseur. De Vreedzame school bestaat uit:

 • een basiscurriculum van wekelijkse interactieve lessen of activiteiten voor leerlingen (5 studiebijeenkomsten team)
 • tweede implementatie jaar: 4 stuidebijeenkomsten team met keuze uit borging, mediatie, groepsvergaderingen, pestaanpak, wet sociale veiligheid 
 • leerling mediatie (3x 2 uur). Alle leerlingen krijgen les in mediatie; leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen solliciteren naar de taak van leerling mediator
 • training en begeleiding van leerkrachten
 • interactieve ouderbijeenkomsten 

De interne stuurgroep van de school vormt de motor van de vernieuwing.

Materiaal

De materialen van de Vreedzame School worden door de school zelf besteld bij het CED.

Erkenning

Het programma is erkend door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn d.d. 28/09/2017 
Oordeel: effectief volgens eerste aanwijzingen

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van De Vreedzame school.

Aanbod voor scholen die al werken met de Vreedzame School

 • Startersdag voor nieuwe teamleden en directies
  Een studiedag voor nieuwe teamleden op scholen die de Vreedzame School al hebben ingevoerd, waarin het gedachtengoed en de aanpak van de Vreedzame School grondig verkend worden. Na ongeveer 2 maanden delen we ervaringen, knelpunten en nieuwe inzichten bij een terugkom middag.
 • Opfrisbijeenkomst de Vreedzame School 
  Eén teambijeenkomst over de laatste ontwikkelingen en perspectieven voor de toekomst. We behandelen vragen als: Hoe kunnen we de Vreedzame School een frisse impuls geven in onze school? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van partnerschap met ouders die de Vreedzame School kunnen versterken? Waar liggen belangrijke aandachtspunten voor onze school de komende jaren? Welke ontwikkelingen heeft de Vreedzame school zelf gemaakt.
 • De Vreedzame School versterken met maatregelen om te reageren bij ongewenst gedrag 
  Vier teambijeenkomsten waarin u aanvullende, heldere maatregelen en aanpakken uit het programma SWPBS (schoolwide Positive Behavior Support) leert kennen om beter te kunnen handelen bij ongewenst gedrag. 
  De Vreedzame School richt zich vooral op de preventie van gedragsproblemen door het creëren van een krachtige sociale basis in de klas en school.
  Mogelijkheid voor extra impulsen:
  - Vreedzame School versterken met SWPBS, het ontwikkelen van een schoolbrede
     aanpak voor goed gedrag met aandacht voor bekrachtiging.
  - Vreedzame School versterken met SWPBS, schoolbreed ontwikkelen en in kaart
     brengen van ongewenst gedrag en effectieve interventies en consequenties.
 • De Vreedzame School en partnerschap met ouders 
  Partnerschap met ouders is belangrijk omdat ouders spelen een belangrijke rol spelen, zeker als het gaat om het gedrag van hun kinderen. Uw schoolteam formuleert een visie en beleid die het partnerschap met ouders jaarlijks zullen vergroten. Op die manier heeft het effect naar het welzijn en het leren van de leerlingen.