De Steungroepaanpak - van pesten naar samenwerking

Dienst

De steungroepaanpak (SGA) is een snelle en praktische manier om pesten te stoppen. Het is een oplossingsgerichte aanpak die het positieve gedrag bij leerlingen stimuleert. Kinderen gaan beter samenwerken en daardoor ontstaat er een positief groepsklimaat. Het probleem wordt niet bij de individuele leerling gelegd. Pesten is een probleem dat de hele groep aangaat.

Bij de steungroepaanpak wordt een 'steungroep' samengesteld. De groep bestaat uit leerlingen met wie het kind problemen heeft, leerlingen die bij de incidenten aanwezig geweest kunnen zijn en vriendjes en vriendinnetjes. De leden van de steungroep worden aangedragen door het gepeste kind. Gedurende de hele interventie worden er geen veronderstellingen gedaan over wat er is gebeurd. Ook wordt er niet gesproken over 'pester', 'pesten' of 'slachtoffer', maar over een kind dat niet gelukkig is.

De steungroepaanpak is niet bedoeld om pesters te straffen maar juist om samen verantwoordelijkheid te nemen met een positieve en persoonlijke insteek. Gedurende een bepaalde periode worden er door een buitenstaander (bijvoorbeeld intern begeleider) gesprekken met het slachtoffer en de steungroep gevoerd. Het doel van de steungroep is het slachtoffer te steunen. Er wordt concreet naar oplossingen gezocht en bespreekbaar gemaakt hoe iedereen het gepeste kind kan helpen. De steungroep heeft als doel om iedereen te betrekken bij de oplossing, iedereen is verantwoordelijk voor het succes van de oplossing. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt voor een positieve groepsnorm.

De ervaring leert dat een periode van 2 tot 3 weken genoeg is om het pesten te laten stoppen.

Soms is meer nodig om het pesten/plagen volledig te stoppen. Hierbij kan gedacht worden aan de oplossingsgerichte groepsaanpak Werken Aan Wat Werkt (WAWW). De Steungroepaanpak kan tegelijkertijd met de WAWW aanpak ingezet worden.

Kenmerken

  • Groepsklimaat
  • Werken Aan Wat Werkt (WAWW)
  • Oplossingsgericht
  • Steungroepbenadering