De inzet van digitale leermiddelen in het rekenonderwijs

Dienst

De digitale leermiddelen schieten als paddenstoelen uit de grond; Snappet, Rekentuin, MATH, Gynzy iPads enzovoort. Moderne middelen die kinderen moeten motiveren en uitdagen om te rekenen. En die bovenal de leerkracht werk uit handen nemen. Maar, kun je écht rekenen op deze digitale leermiddelen?

Maken digitale leermiddelen functioneel gecijferd?

Wanneer je kijkt naar de hoofdfasen van het leren rekenen dan hebben deze digitale leermiddelen vooral betrekking op de fasen van het ontwikkelen van oplossingsprocedures en vlot leren rekenen. Maak je de kinderen dan ook functioneel gecijferd? Kunnen ze met deze kennis en vaardigheden uit de voeten in de echte wereld? Weten kinderen hoe ze deze kennis moeten toepassen wanneer ze blikken verf nodig hebben of als er een jas in de aanbieding is? Een belangrijke vraag die je jezelf als leerkracht zou moeten stellen.

Jij als leerkracht bent belangrijk

En, kun je echt op digitale leermiddelen rekenen? Oftewel, kun je er vanuit gaan dat je met digitale leermiddelen goed rekenonderwijs neerzet? Naar ons idee is er sprake van goed rekenonderwijs wanneer een leerkracht de onderwijsbehoeften van zijn kinderen kent en weet hoe hij daarop af kan stemmen. Een leerkracht die vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen en niet blindelings vertrouwt op digitale leermiddelen. Dit zijn slechts tools die je tot je beschikking hebt en die bepaalde onderdelen van de rekenles kunnen vergemakkelijken. Het enige waar de kinderen tijdens de rekenles écht op kunnen rekenen ben jij, de leerkracht!

Wil je als team digitale leermiddelen op de juiste manier integreren in het rekenonderwijs, neem dan contact op met Margo Kampshof via margokampshof@bco-onderwijsadvies.nl of 06-28529778.