Copingstrategieën: leer kinderen omgaan met tegenslag en verdriet

Dienst

Kinderen ervaren net als volwassenen momenten van tegenslag en verdriet. Maar hoe kunnen ze hier goed mee omgaan? Als leerkracht kun je kinderen al op jonge leeftijd strategieën aanleren zodat ze weten hoe ze moeten reageren in moeilijke situaties.

Lesprogramma Zippy’s Vrienden voor groep 1-4

Kinderen van 5 tot 8 jaar leren van Zippy’s Vrienden:

 • hun gevoelens herkennen en uiten
 • aandachtig luisteren
 • hulp vragen en anderen helpen
 • vrienden maken en houden
 • omgaan met eenzaamheid, afwijzing, pesten, sterfgevallen
 • conflicten met vrienden zelf oplossen
 • zich aanpassen aan nieuwe situaties

Zippy’s Vrienden is een uitgekiend en grondig getest programma dat in ruim 30 landen wordt toegepast. Het programma bestaat uit 24 lessen per jaar. Achtereenvolgens komen ‘gevoelens’, ‘communicatie’, ‘vriendschap’, ‘ruzie’, ‘verandering en verlies’, en ‘opnieuw beginnen’ aan bod. Het programma wordt erkend als een potentieel anti-pestprogramma en wordt op dit moment verder onderzocht.

Lesprogramma Apple’s Vrienden voor groep 5-8

Het vervolgprogramma Apple's Vrienden is geschikt voor kinderen tot 10 jaar. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de leerlijn doorgezet tot en met groep 8. Met de ontwikkeling van SPARK en Personal well being wordt gewerkt aan een doorgaande lijn naar de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Training van de leerkracht(en)

De leraar die met Zippy’s of Apple’s Vrienden gaat werken, volgt een training van één dag. Hij leert de achtergronden en aanpak van copingstrategieën en het lesmateriaal kennen. Vervolgens zijn er twee terugkommomenten voor het uitwisselen van ervaringen en het voorbereiden van nieuwe modules. Bovendien vindt er minimaal één keer een klassenbezoek plaats.

Ervaringen uit de praktijk

 • ‘Zippy’s Vrienden is makkelijk, eenvoudig en begrijpelijk, maar verrassend diepgaand.’
 • ‘Zelfs de jongste kleuters bedenken oplossingen voor een probleem.’
 • ‘Kinderen praten makkelijker over gevoelens en grijpen bij ruzie vaak terug op de Zippy-lessen.’
 • ‘De kinderen zijn nu veel beter in staat hun conflicten op het schoolplein zonder mij op te lossen.’
 • 'Niet alleen de kinderen veranderen, maar ook ikzelf, als leerkracht en als mens!'

Kosten

Zippy en Apple’s Vrienden worden veelal als één pakket aangeboden. Het gehele team ontvangt een training waaraan minimaal de klassenbezoeken en twee terugkomvergaderingen zijn gekoppeld. Vanuit het specifieke maatwerk worden de kosten berekend. De lesmaterialen zijn additioneel.

Interesse?

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Miranda van Esch.
Of lees verder in de flyer Zippy's Vrienden.