Coöperatief leren en taal

Dienst

Een goede taalvaardigheid bepaalt grotendeels het succes van het onderwijs. Taal leer je het beste in interactie met elkaar. Deze interactie kun je vorm geven met behulp van didactische structuren. Zo bereik je, terwijl je de reguliere taalmethode gebruikt, toch een groter effect.

BCO heeft ruime ervaring in begeleidingstrajecten waarbij er nadrukkelijk een koppeling wordt gemaakt tussen onderdelen van het taalonderwijs (lezen, spelling, woordenschat, mondelinge taalverwerking) en Coöperatief leren.

Daarnaast  zijn de structuren ook uitstekend in te zetten bij tweede taalverwerving. Ze zorgen voor specifieke oefening van diverse onderdelen van het taalonderwijs zoals woordenschat, woord- en zinsvorming en van mondelinge naar schriftelijke taal.

In diverse onderdelen kan Coöperatief leren een impuls zijn om de kwaliteit van het taalonderwijs te verbeteren:

  • Taal nog interactiever
  • Interactie in de kring
  • Contact! Actief tweede taal leren
  • Wijs met woorden 

Een gestructureerde interactie staat gelijk aan leersucces.

Bekijk ook de films over de toepassing van coöperatieve werkvormen bij:

Woordenschat:

Begrijpend lezen:

Spelling: 

<< Terug naar de pagina over coöperatief leren

<< Terug naar de pagina over taal- en leesonderwijs