Coöperatief leren en rekenen

Dienst

Interactief rekenonderwijs is bewezen effectief. Door gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën in de rekenles zorg je ervoor dat de interactie en inbreng van elke leerling gewaarborgd zijn.

Waarom coöperatief leren in de rekenles?

In een goede rekenles is niet alleen interactie tussen de leerkracht en de leerlingen te zien, maar juist ook tussen de leerlingen onderling. Dit maakt dat denkprocessen van leerlingen worden verhelderd en ondersteund en zorgt tevens voor betere leerresultaten. Door interactie leren de leerlingen hun denken te verwoorden en leren zij rekenwiskundig te communiceren en te handelen. 

Onze aanpak

In onze aanpak zal duidelijk worden dat coöperatieve leerstrategieën middelen zijn om het rekenonderwijs te versterken. Ze dienen een doel en moeten functioneel worden ingezet. We laten je graag kennis maken met verschillende coöperatieve leerstrategieën die in te zetten zijn in jouw rekenonderwijs. De vaste opbouw van de coöperatieve leerstrategieën biedt structuur aan het samenwerken en aan de interactie. Er is meer effectieve leertijd omdat alle leerlingen tegelijkertijd actief zijn. Bovendien heeft de leerkracht de kans om te observeren en signaleren waar onderwijsbehoeften van kinderen liggen waar op een later moment aan tegemoet gekomen kan worden.

Neem contact op met Ivy Bongaerts via ivybongaerts@bco-onderwijsadvies.nl of 06-41615983 om te verkennen op welke manier we tegemoet kunnen komen aan jouw ondersteuningsvraag.