Capacity Building: vergroot het verandervermogen van jouw organisatie

Dienst

Hoe goed is jouw schoolorganisatie in het doorvoeren van veranderingen? In een tijd waar veranderingen steeds sneller op elkaar volgen, wordt deze vraag steeds belangrijker. Wij helpen je veranderingen duurzamer, efficiënter en in een positiever klimaat te realiseren.

Onze aanpak

Aan de hand van een concrete veranderingsvraag ondersteunen wij jouw team bij het vergroten van het verandervermogen. Het model van Capacity Building vormt ons uitgangspunt.

1. Veranderslim leiderschap en capaciteit mobiliseren

We werken met veranderteams om daarmee leiderschap te delen en talenten te gebruiken. We coachen leiders in jouw organisatie om dit zelfstandig te bereiken, of we springen tijdelijk in als interimmer.

2. Professioneel leren

We creëren professionele leergemeenschappen waarin wordt gewerkt aan next practices, feedback wordt gegeven en ontvangen en we treden op als co-coach. Steeds om samen in beweging te komen en op tijd stil te staan: uitproberen en onderzoeken.

3. Precisie in lesgeven

Het leren van kinderen en leerkrachten gebeurt in de klas. Wat willen jullie dat daar gebeurt, gebeurt dat ook en gebeurt dat goed? Daar houden we je als schoolleider middenin.

4. Data over effectiviteit van lesgeven

Samen zoeken we naar invulling van: hoe meet je wat je wilt weten, hoe doe je dat effectief en vooral, hoe leer je hier samen van voor een volgende veranderstap?

Elke school en elk team is anders en daarom zal de ondersteuning die een school nodig heeft verschillen.
Daarom werken wij samen met jouw team aan het formuleren van de beoogde eindresultaten op het niveau van de leraar, op niveau van de klas en op niveau van de school. We spreken af hoe we voortgang en resultaten gaan meten.
Vervolgens gaan we aan de slag. 

Via ons Elab in Venlo bestaat de mogelijkheid om met elkaar inspiratie op te doen in de opzet van Fundamentele Innovatie Trajecten.
Ook hier in komen de elementen van Capacity Building aan bod. We volgen een ontwikkelingsgerichte aanpak die je zelf mee vorm geeft. 

Hoofdthema’s

  • Onderwijskundig leiderschap
  • Leren van en met elkaar
  • Precisie in leren en lesgeven
  • Data voor instructie
  • Professionaliseren
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Fundamentele Innovatie Trajecten

Opbrengsten

Aan het einde van het traject heb je de gewenste verandering binnen jouw organisatie doorgevoerd en ben jij en je team ook beter toegerust voor toekomstige ontwikkelingen.