Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

Dienst

Begrijpend luisteren en lezen worden ten onrechte vaak beschouwd als een kunstmatig gecreëerd schoolvak. Bijna iedereen kan letters, woorden en zinnen lezen. Maar het echte begrip van een gehele tekst is iets heel anders.

Snel een tekst scannen op relevante woorden, de betekenis van een onbekend woord achterhalen en informatie kritisch bestuderen en bepalen of een bron betrouwbaar is zijn vaardigheden die elk mens kan gebruiken.
In alle aanpakken van begrijpend lezen krijgt het gebruik van een beperkt aantal strategieën, woordenschatuitbreiding, actualiteit en de koppeling naar wereldoriëntatie aandacht. Hardop denkend voordoen en visualiseren zijn als instructievaardigheid van leerkrachten daarbij cruciaal en noodzakelijk voor kinderen om hun vaardigheden in het begrijpend lezen verder te ontwikkelen. Ze worden daarbij stapsgewijs meegenomen in het proces van 'de juf/meneer doet het voor', 'we doen het samen', 'ik doe het zelf'.

Onze adviseurs begeleiden scholen in het verbeteren van begrijpend luister- en leesonderwijs.