Begeleiding bij DCD

Dienst

Iedereen kent ze wel, kinderen die vaak struikelen, overal tegenaan lopen of moeite hebben met veters strikken. Als de motorische ontwikkeling trager verloopt dan dat je op basis van hun algehele ontwikkeling zou verwachten, kan dit wijzen op DCD.

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, en betekent in het Nederlands stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. DCD kan worden vastgesteld door een gespecialiseerd team van o.a. een revalidatiearts/ kinderarts,  een kinderfysiotherapeut en/of een neuroloog, bijvoorbeeld het DCD-Kenniscentrum VieCuri.

Mocht een leerling door DCD problemen ervaren op school op lichamelijk, gedrags- en/of leergebied, dan kunnen we samen kijken waar de onderwijsbehoeften liggen van deze leerling. Hierbij worden zowel de belemmerende als compenserende factoren in ogenschouw genomen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.