Aan de slag met Speelplezier; een erkende vve-methodiek

Dienst

Wil je als professional spel in je aanbod aan jonge kinderen integreren? Dat kan met Speelplezier, een landelijk erkende vve-methodiek voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Bij onze gecertificeerde Speelpleziertrainers kun je terecht voor losse workshops of een volledige integratie van Speelplezier in je onderwijs.

Met een goed spelaanbod kun je de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarvoor zijn leerkrachten en pedagogisch medewerksters nodig die zich goed kunnen inleven in het spel van het kind, weten hoe de spelontwikkeling verloopt en aan kunnen sluiten bij het spelende kind om het een stap verder te brengen in zijn ontwikkeling.

Wat is speelplezier?

Het hart van de methodiek wordt gevormd door het kindvolgend meespelen en van daaruit spel verrijken in een uitdagende speel-leeromgeving.

Om de kinderen te inspireren en te stimuleren in hun spel en de bijbehorende taal wordt er gewerkt met thema’s met een doorlopende spel-verhaallijn. Het begeleid spel is steeds gekoppeld aan het thema.

Je werkt met 3 dagelijks terugkerende speel-leerroutines. Het geleid spel in de grote groep; demonstratiespel en (hand)pantomimespel. Het begeleid spel in de kleine groep en het vrije spel. Ook het oefenen van onder andere de fijne motoriek, beginnende geletterdheid en gecijferdheid komen dagelijks aan bod in de Tussendoortjes voor de kwart groep bij de kleuters en in vijf-minutenspelletjes. Er is volop aandacht voor vrij spel en begeleid spel op niveau, waarbij je als leerkracht of pedagogisch medewerker spel begeleidt en de ontwikkeling stimuleert. Wij bieden begeleiding in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van Speelplezier. 

De mogelijkheden

Een volledig VVE-certificeringstraject in het werken met de methodiek Speelplezier bestaat uit 10 cursusbijeenkomsten van 3 uur en 8 individuele begeleidingsmomenten per deelnemer op de werkvloer.

Daarnaast is er de mogelijkheid om uit verschillende workshops/ modules te kiezen en deze losstaand te volgen. Wij bieden 8 verschillende workshops aan met een studiebelasting van 8 uur per workshop, waarvan 3 contacturen en 5 studie-uren.

Kennismakingsworkshop – Speelplezier in de huis- of themahoek

De speelleerroutines voor spel- en taalstimulering in de grote en kleine groep komen aan bod, met o.a. de inrichting van de hoek, de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek en het oefenen van demonstratiespel.

Inhoud:

 • de functies van spel
 • spel- en taalaanbod en spel- en taalruimte
 • de aan spel gekoppelde viertakt van Verhallen
 • een praktische oefening met het maken van woordclusters en het spelen van een demonstratiespel en aansluitend (hand-)pantomimespel
 • inrichting van de huishoek

2. Met Speelplezier het jaar rond

Verdere verdieping van de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek, gezamenlijk pantomime spel en begeleid rollenspel aan de hand van de jaargetijden.

Inhoud:

 • spel- en taalaanbod en spel- en taalruimte
 • de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen
 • een praktische oefening met het maken van woordclusters en het spelen van een demonstratiespel en aansluitend (hand-)pantomimespel
 • Speelplezier tussendoortjes: handpantomime
 • de begeleide spelactiviteit op drie niveaus
 • ouderbetrokkenheid

3. Speelplezier met tafelpoppenspel

Het zelf ontwerpen, oefenen en uitvoeren van een tafelpoppenspel, gekoppeld aan de lees-, schrijf-, kwebbelhoek. Handvatten voor kindvolgend meespelen en spel verrijken tijdens vrij spel.

Inhoud:

 • de ontwikkeling van empathie
 • boekoriëntatie verhaalbegrip, de functie van geschreven taal gekoppeld aan tafelpoppenspel
 • woordenschatuitbreiding
 • een praktische oefening in het ontwerpen en spelen van een tafelpoppenspel rondom een prentenboek
 • ouderbetrokkenheid

4. Speelplezier in het atelier en aan de exploratiebak

Inrichten van een atelier, begeleide activiteiten daarbij, demonstratiespel en handpantomime in de grote groep.

Inhoud:

 • kijken naar het spel in het atelier
 • de inrichting van atelier en exploratiebak
 • meespelen en prikkelen tot causaal redeneren
 • begeleide atelieractiviteiten in de kleine groep en spelimpulsen voor het vrije spel in het atelier
 • ouderbetrokkenheid

5. Speelplezier in de bouwhoek

Inrichten van en begeleid spel in de bouwhoek, kindvolgend meespelen in vrij spel.

Inhoud:

 • kijken naar spel in de bouwhoek
 • de inrichting van de bouwhoek
 • de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen
 • de vormen van samenspel (Parten)
 • bouwen in relatie tot meten en meetkunde en causaal redeneren
 • begeleide bouwactiviteiten in de kleine groep en spelimpulsen voor het vrije spel in de bouwhoek
 • ouderbetrokkenheid

6. Winkeltje spelen

Het accent in deze bijeenkomst ligt op spelontwikkeling, spelstimulering, de aan spel gekoppelde woordenschatdidactiek, getalbegrip, meten en de inrichting van de winkel.

Inhoud:

 • winkelspel gekoppeld aan de tussendoelen getalbegrip en de functie van geschreven taal
 • een praktische oefening in het uitvoeren van de Speelplezier speel-leerroutines rondom winkelspel
 • ouderbetrokkenheid

7. Vrij spel en ouderbetrokkenheid

Het accent in deze bijeenkomst ligt op organisatie en begeleiding van vrij spel binnen en buiten binnen als buiten en ouderbetrokkenheid.

Inhoud:

 • organisatie van het vrije spel
 • herhaling van spelvormen en vormen van samenspel
 • de zone van naaste ontwikkeling
 • observeren, faciliteren en kindvolgend meespelen en spel verrijken
 • ouderbetrokkenheid

8. Extra zorg in de vorm van spelbegeleiding en werken aan de eindpresentatie

Inhoud:

 • bekijken en bespreken van de fotocollages
 • kinderen die goed spelen, ontwikkelen zich goed
 • een sessie spelbegeleiding
 • toelichting op spelbegeleiding aan de hand van casussen
 • werken aan de eindpresentatie

(Deel)certificering of bewijs van deelname

 • Indien je 10 bijeenkomsten volgt (8 modules) met daaraan gekoppeld 8 individuele begeleidingsmomenten op de werkvloer, zichtbaar in een portfolio, ontvang je na beoordeling van je competenties het vve-certificaat Speelplezier (NJi erkend).
 • Volg je 5 workshops, dan ontvang je het deelcertificaat ‘Werken met de Speelpleziermethodiek voor spelstimulering op spelend leren’.
 • Bij deelname aan een losse workshop ontvang je een bewijs van deelname.

Interesse of meer informatie?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Wil je een of meerdere workshops Speelplezier gaan volgen? Of ben je geïnteresseerd in het volledige Speelpleziercertificeringstraject?

Schrijf je in voor de scholing voor pedagogisch medewerkers die start op 26 augustus 2020

Schrijf je in voor de scholing voor leerkrachten die start op 28 oktober 2020

Of neem contact op met onze gecertificeerde Speelplezier-trainers
Gerlie Bremmers via gerliebremmers@bco-onderwijsadvies.nl – 06 52 36 38 47 of
Lana Goossens via lanagoossens@bco-onderwijsadvies.nl – 06 28 52 97 82. Zij helpen graag met het verkennen van je vraag of een passend aanbod.

Kenmerken

 • Spel
 • Speelplezier
 • Spelend leren
 • Spelbegeleiding
 • Kindvolgend meespelen
 • Workshop