Aan de slag met ict in de klas

Dienst

Ben je als leerkracht op zoek naar manieren om ict effectief en betekenisvol in te zetten in en om je lessen? Wil je door de inzet van ict het leren verrijken of jezelf te ontzorgen? Wij helpen je graag verder met scholing en praktische adviezen.

Ict in de klasModerne media bieden nieuwe mogelijkheden om leeractiviteiten afwisselender, meer op maat, efficiënter en effectiever te maken. Ze helpen om de leerling te activeren, om beter aan te sluiten bij diens leervoorkeuren en ontzorgen jou als leerkracht.

Big five-model – toegevoegde waarde van ict voor leren in beeld

Wij hebben het Big five-model ontwikkeld waarmee we de toegevoegde waarde van ict voor het leren in beeld brengen:

1. Multimediaal instrueren: nieuwe vormen om inhouden aan te bieden en te laten beleven
2. Differentiatie en maatwerk: nieuwe gereedschappen om meer op maat te kunnen werken, individueel én in groepen
3. Maken en eta-leren: nieuwe gereedschappen waarmee leerlingen zelf digitale media kunnen produceren en publiceren (om vervolgens te leren van elkaars producten en feedback)
4. Slimmer organiseren en meten: nieuwe methodes om het leren te organiseren en opbrengsten zichtbaar te maken
5. Interactie verrijken: nieuwe werkvormen voor samenwerken en communiceren tussen leerlingen en jou als leerkracht en leerlingen onderling

Hoe kunnen wij jou helpen bij de inzet van ict in je klas?

Samen stellen we de behoefte vast die er bij jou op de school is rondom het werken met ict in de klas. Vervolgens wordt er een aanbod op maat gemaakt zodat we precies aan kunnen sluiten bij die behoefte. Een aantal vormen die we bieden zijn de volgende:

Een workshop in ons eLab

Ben je als leerkracht op zoek naar inspiratie en praktische voorbeelden? Wil je met collega’s de discussie aangaan over de (on)mogelijkheden en toegevoegde waarde van digitale media in het onderwijs? Dan zou een workshop in ons eLab in Venlo goed kunnen passen. Het eLab is een inspirerende ruimte waar met behulp van verschillende innovatieve werkvormen kan worden gewerkt aan het onderwijs van de 21e eeuw. ‘Learning by doing’ staat centraal. Je bent tijdens de workshop als deelnemer actief bezig, zowel ‘aan de knoppen’ als in de dialoog over betekenisvolle inzet van ict.

De organisatie van een studiedag

Hoe gaat je school om met digitale middelen? Welke vragen stellen ouders? En hoe sluit je aan bij de belevingswereld van leerlingen? Als je alle professionals binnen een school of scholengroep meer inzicht wil geven in de betekenis van digitale media voor het onderwijs, dan kunnen wij een studiedag organiseren. We zorgen voor een interactief programma waarin de deelnemers geholpen worden om na te denken en te discussiëren over de leervragen die relevant zijn voor hun school en hun klas. We beschikken over een groot netwerk van inspirerende workshopleiders om te komen tot een aanbod waarbij iedereen tot zijn of haar recht komt: van de leerkracht die zich nog handelingsverlegen voelt in het omgaan met ict tot de digivaardige ict-coördinator, van de leerkracht uit groep 1 tot en met de leerkracht uit groep 8.

Samen verkennen van de juiste methode

Uitgevers en andere aanbieders van lesmateriaal spelen steeds meer in op de gedigitaliseerde wereld met software en online diensten gericht op het onderwijs. Er is veel keuze, maar wat past bij jouw manier van lesgeven, welke nieuwe mogelijkheden biedt het materiaal en past het bij de visie op leren van de school? Steeds vaker helpen we teams bij het verkennen van deze zich snel ontwikkelende markt. Met jouw team ontwikkelen we een 'pakket van eisen' en/of kijkwijzers voor het beoordelen van materialen. We geven een doorkijkje naar de gevolgen van bepaalde keuzes: wat betekent het voor de ict-infrastructuur op de school, maar ook voor het klassenmanagement? Een digitale methode kies je niet zomaar. Een goed beargumenteerde keuze geeft voor langere tijd houvast. Dat is de investering meer dan waard.

Ict bij onderzoekend leren

Steeds meer scholen werken (deels) volgens de aanpak van onderzoekend en ontdekkend leren. Deze didactiek biedt een betekenisvolle context om veel met ict en aan 21e eeuwse vaardigheden te werken. Denk aan het zoeken, beoordelen en verwerken van bronnen, het doen van onderzoek via digitale vragenlijsten en het maken van aansprekende presentaties. Ga met onze enthousiaste trainers op onderzoek naar de mogelijkheden van je school om ict in te zetten bij onderzoekend leren.

Werken met Google en Chromebooks

Steeds meer scholen kiezen voor het werken met Chromebooks en de G Suite for Education, het educatieve software-pakket van Google. In ons Google Lab ontdek je samen met ervaren en enthousiaste trainers hoe je meer haalt uit het werken met Google.

Meer informatie of aan de slag?

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het effectief inzetten van digitale middelen in het onderwijs. Wil je aan de slag met het effectief inzetten van ict in jouw klas of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Erno Mijland via ernomijland@bco-onderwijsadvies.nl of 06-24232209.

Kenmerken