De Doelenmuur biedt kleuters én leerkrachten houvast

Opbrengstbewust handelen in de kleutergroep

‘Als je kinderen eigenaar wilt laten zijn van hun eigen leren, dan moet je ook met ze afspreken wat ze eigenlijk willen leren.’ Leerkrachten Vera Wolters en Susan Hoogenboom hebben daarbij steun aan de Doelenmuur. ‘Die laat kinderen zien waar ze het voor doen en hoe ze naar het doel toewerken. Dat is toch anders dan zomaar een cijfer krijgen.’

Vera en Susan werken op basisschool De Regenboog in Schaijk inmiddels een jaar met de Doelenmuur. Het is nog een ontdekkingstocht. Telkens als een werkje klaar is, wordt het geëvalueerd met hun leerlingen. ‘Dat is nog best een lastig punt’, erkent Vera. ‘Want de kinderen zeggen al snel dat ze iets een makkie vinden en zeker als een ander kind dat al heeft aangegeven. Toch zien we dat er steeds meer kinderen zijn die eerlijk durven zeggen dat iets lastig is.’ Susan vult aan: ‘Het is dan ook onze bedoeling dat ze nooit het idee hebben dat ze falen. Nooit …’
Het komt in haar groep voor dat kinderen van groep 2 nog een werkje doen van groep 1, als ze dat nog niet onder de knie hebben. ‘Aan de andere kant heb je groep 1-kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Die kunnen gemakkelijk de werkjes van groep 2 aan. Er is betrokkenheid van beide groepen onderling en je ziet interactie. Soms zie je blije gezichten bij groep 2 als de allerjongste kinderen ergens in slagen.’

Opbrengstbewust handelen

Adviseur Gemmie Derksen is al jaren betrokken bij de school. Het werken met de Doelenmuur past goed bij het streven om zowel bij kinderen als bij leerkrachten het eigenaarschap van leren te versterken. ‘Ik zie het als een hulpmiddel dat opbrengstbewust handelen bevordert’, zegt ze. ‘Veel scholen, ook De Regenboog, zijn met eigenaarschap bezig. De Doelenmuur is dan een mooie manier om kinderen meer bewust te maken van hier werken we aan en dit gaan we oefenen en leren.’ Als Gemmie vertelt over de voordelen die het voor leerkrachten heeft, valt Susan haar bij: ‘De Doelenmuur helpt bij de voorbereiding omdat alles zo zichtbaar wordt gemaakt. Je kunt niet om vragen heen als: Wat gaan we ze de komende 2 weken aanbieden? Hoe brengen we het? Wat leren ze precies als ze een konijn van 16 vierkantjes gaan vouwen? Ook bij ons ontwikkelt zich het gevoel van eigenaarschap over de ontwikkeling van kinderen.’

Opbouw geeft rust

‘Er zijn ook collega’s die bij ons komen kijken en zeggen dat onze Doelenmuur reuze-interessant is’, zegt Vera. ‘Maar is het niet een ontzettende hoop werk, vragen ze dan. Als antwoord wil ik ze laten ervaren dat het helemaal niet zo moeilijk is.’ Susan knikt: ‘Ik heb voorheen in de middenbouw lesgegeven. Daar heb je wat meer houvast aan de methode, want die geeft structuur. In de kleutergroep werkt dat niet. Maar met de Doelenmuur heb ik echt het idee dat er een opbouw zit in hetgeen ik de kinderen aanbied. Dat brengt mij juist veel rust.’

Meer informatie bij gemmiederksen@bco-onderwijsadvies.nl

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van mei 2017

<< Terug naar de pagina Opbrengstbewust spelen