25 feb

Aanbod › Cursus

Scholing VVE bekwaam voor pedagogisch medewerkers - Roermond

25 februari 2019 19:00 - 22:00 u. Congrescentrum Het Forum Roermond € 525,- p.p.

Zoek je scholing waarmee je VVE bekwaam bent?
Een scholing die aansluit bij VVE programma’s als Uk en Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier?
Dan is de scholing VVE bekwaam passend voor jou. We hebben voor pedagogisch medewerkers een afgestemd aanbod gebaseerd op het VVE inspectiekader en met spel als rode draad voor een passend aanbod aan alle kinderen.

€ 525,- p.p.

Doelen VVE bekwaam voor VVE-professionals

 • kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren
 • doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen
 • weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien
 • kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen
 • spel inzetten als ontwikkelingsmotor
 • ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

De scholing VVE bekwaam biedt

 • zeven bijeenkomsten van drie uur over: VVE beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, thematisch werken, taalstimulering, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, rekenprikkels, communicatie met ouders en observeren
 • voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers
 • een certificaat VVE bekwaamheid

Data

Maandag 25 februari 2019
Woensdag 13 maart 2019
Maandag 25 maart 2019
Dinsdag 9 april 2019
Donderdag 2 mei 2019
Dinsdag 14 mei 2019
Maandag 3 juni 2019

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cursusleider Gerlie Bremmers of schrijf in via het inschrijfformulier.

Bekijk ons aanbod voor het jonge kind

Kenmerken

 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Jonge kind
 • Werken met kinderen in de groep
 • (Bege)leiding van medewerkers

Inschrijven