Aanbod › Cursus

Scholing VVE-bekwaam voor leerkrachten groep 1-2 - Helmond

Start januari 2019 Cacaofabriek, Cacaokade 1 in Helmond 450,-

Zoek je scholing waarmee je verdieping krijgt in het aanbod aan jouw kleuters en waarmee je na afloop VVE bekwaam bent? Dan is de scholing VVE bekwaam passend voor jou. We hebben voor de groepen 1-2 een aanbod gebaseerd op het onderzoekskader 2017 met spel als rode draad, voor een passend aanbod aan alle kinderen.

Doelen VVE bekwaam voor VVE-professionals

 • kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren
 • doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen
 • weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien
 • kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen
 • spel inzetten als ontwikkelingsmotor
 • ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

De scholing VVE bekwaam biedt

 • zes bijeenkomsten van twee en een half uur over: VVE-beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, taalstimulering, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenprikkels, observeren en communicatie met ouders. Thematisch werken vanuit spel is de onderlegger, met je eigen praktijk als uitgangspunt. Je werkt aan opdrachten die je portfolio vormen.
 • voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers.
 • na afloop een certificaat VVE Bekwaam.
 • de scholing is gevalideerd door Registerleraar.nl met 30 registeruren.

 

 De scholing start bij voldoende inschrijvingen, exacte data worden in overleg bepaald. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cursusleider Lia van Haren of schrijf in via het inschrijfformulier.

Kenmerken

 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Primair onderwijs
 • Jonge kind
 • Werken met individuele kinderen
 • Werken met kinderen in de groep
 • VVE Bekwaam
 • Wet IKK
 • Onderzoekskader
 • Erkend VVE certificaat
 • Spelbegeleiding
 • Spelend leren

Inschrijven