Aanbod › Cursus

Scholing VVE-bekwaam voor leerkrachten groep 1-2

Voorjaar 2018 € 450,- p.p.

Zoek je scholing waarmee je verdieping krijgt in het aanbod aan jouw kleuters, en waarmee je na afloop VVE-bekwaam bent?
Dan is de scholing VVE-bekwaam passend voor jou.
We hebben voor de groepen 1-2 een afgestemd aanbod, gebaseerd op het VVE-inspectiekader en met spel als rode draad voor een passend aanbod aan alle kinderen.

€ 450,- p.p.

Doelen VVE-bekwaam voor VVE-professionals

 • kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren
 • doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen
 • weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien
 • kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen
 • spel inzetten als ontwikkelingsmotor
 • ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

De scholing VVE-bekwaam biedt

 • zes bijeenkomsten van twee en een half uur over: VVE-beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, taalstimulering, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenprikkels, observeren en communicatie met ouders. Thematisch werken vanuit spel is de onderlegger, met je eigen praktijk als uitgangspunt. Je werkt aan opdrachten die samen je portfolio vormen.
 • voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers.
 • na afloop een certificaat VVE-bekwaamheid.
 • de scholing is gevalideerd door Registerleraar.nl met 30 Registeruren.

Data

Nader te bepalen/in overleg.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerlie Bremmers of Mirande Neijnens of schrijf in via het inschrijfformulier.

Kenmerken

 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Jonge kind
 • Werken met kinderen in de groep

Inschrijven