Aanbod › Cursus

Netwerk voor coördinatoren / kartrekkers van rekentrajecten op scholen die werken vanuit de leerlijnen

Nader te bepalen BCO Onderwijsadvies Venlo € 1100,00 per deelnemer

Jouw school is volop in ontwikkeling als het gaat om het neerzetten van goed rekenonderwijs middels het werken vanuit leerlijnen en onderwijsbehoeften van kinderen. De leerlijnen zijn leidend en de methode wordt als bron gebruikt. Het vraagt om een verandering in denken en in gedrag van leerkrachten.

Deze ontwikkeling is complex en vraagt veel van het vakmanschap van de leerkracht. In jouw rol van coördinator / kartrekker op rekengebied heb je een cruciale rol in deze schoolontwikkeling. Een complexe taak waarbij je ondersteuning nodig hebt. Je wilt begeleiding bij het verdiepen op inhoud (denk aan leerlijnen, modellen), coaching van leerkrachten en aansturing van de schoolontwikkeling. Deze begeleiding moet aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk van coördinator / kartrekker en aanzetten tot reflectie op je eigen handelen.

Opbrengsten

  • Je vervult een spilfunctie binnen de school als het gaat om het werken vanuit leerlijnen op rekengebied.
  • Je coacht de leerkrachten in het duiden van onderwijsbehoeften van kinderen en het vertalen van die onderwijsbehoeften in een passend rekenaanbod.
  • Je beheerst de rekendidactiek (handelingsmodel, drieslagmodel, vertaalcirkel) en hebt je eigen leerkrachtvaardigheden op rekengebied versterkt. Je kent de hoofdfasen van het leren rekenen en weet welk type instructie in welke fase van belang is.
  • Je hebt zicht op de leerlijnen en weet welke bronnen je kunt gebruiken en benutten en wat leerkrachten hierin te adviseren.
  • Je hebt werkvormen tot je beschikking om leerkrachten te coachen, denk bijvoorbeeld aan lesson-study.
  • Je weet welke elementen een rol spelen bij onderwijskundige veranderingen op een school, kan deze duiden op je eigen school en passende interventies inzetten.
  • Je denkt op schoolniveau mee bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om het werken vanuit leerlijnen binnen het rekenonderwijs. Je kunt dit goed onderbouwen en naar de directie toe verwoorden. Het gaat dan om leerkrachtvaardigheden, vakinhoud, didactiek en organisatie.

Data

Het netwerk omvat 8 fysieke bijeenkomsten, tussentijds uitvoering van opdrachten, gebruik van e-module leerlijnen en deelname aan het online platform.

Het netwerk gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Het netwerk is gevalideerd door Registerleraar.nl met 72 Registeruren RU 

Meer weten? Neem dan contact op met Margo Kampshof via margokampshof@bco-onderwijsadvies.nl of 06-28529778.

Kenmerken

  • Primair onderwijs
  • Rekenen
  • (Bege)leiding van medewerkers