Internationaliseren van ons onderwijs, een ‘must’ voor onze leerlingen

Uit de praktijk - 18 april 2016 - Door oud-collega Mirande Neijnens

In een theaterzaal vol onderwijsprofessionals krijgen de kinderen van groep 8 van basisschool De Edese Schoolvereniging een daverend applaus. Zojuist hebben ze zich in vlot Engels voorgesteld en uit het hoofd een Engelse popsong gezongen. Vooral het gemak waarmee deze kinderen zich in het Engels kunnen uiten en zelfs grapjes maken spreekt de zaal aan.

We zijn op de conferentie Early English: Beyond borders!, georganiseerd door EP Nuffic, op 6 april 2016. Hier komen mensen bij elkaar die zich op allerlei manieren bezighouden met internationalisering van het onderwijs.

Bij internationalisering zullen velen van ons in de eerste plaats denken aan het (vroeg) leren van een vreemde taal (VVTO, Vroeg Vreemde Talen Onderwijs). In de meeste gevallen betreft dit het Engels, maar er zijn ook scholen die les geven in het Duits of Frans. Een nieuwe taal leren is zeker een belangrijke exponent van internationaliseren, want om je te kunnen redden in contacten met leeftijdgenootjes van, zeg een school in Palermo, zul je toch een aardig woordje Engels moeten kunnen spreken.

Maar internationalisering is meer

Het platform Ons Onderwijs 2032 zegt het zo mooi: 'Leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over de grenzen heen te kijken.'

Vrijheid is in onze samenleving een verworvenheid. We vinden dat we onze kinderen moeten leren hier goed mee om te gaan. Zeker nu duizenden asielzoekers, die zelf hun vrijheden zijn kwijtgeraakt, in Nederland en Europa aankloppen voor hulp is dit thema meer dan actueel.

Hoe kun je als school nu werken aan zo’n veelomvattend doel? Waar kun je beginnen?

Steeds meer scholen zijn zich aan het oriënteren op of ontwikkelen zelf hun eigen vorm van internationaal onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan scholen die een uitwisselingsprogramma met (meerdere) andere scholen hebben opgezet. Als je dat een te grote stap vindt, kun je ook kleiner beginnen door contact te leggen via de digitale mogelijkheden die we volop hebben. Een voorbeeld daarvan is eTwinning, een digitaal platform voor scholen die met elkaar over grenzen heen aan de slag willen. Wat te denken van gezamenlijk project over horen en zien in je eigen omgeving, waarbij leerlingen videobeelden en geluidsopnames over de eigen schoolomgeving met elkaar delen? Kinderen leren te denken buiten hun grenzen, ze ervaren dat een schooldag of het dagelijks leven op een andere plek er heel anders kan uitzien.

Burgerschap is al langer een kerndoel waar kinderen in het onderwijs mee in aanraking zouden moeten komen. Waarom niet meteen gaan voor het ontwikkelen van wereldburgerschap?

Stephen Hawking zegt het zo: ‘We are all time-travellers. We are here together, and we need to live together with tolerance and respect. We must become global citizens. Our only boundaries are the way we see ourselves. The only borders, the way we see each other…’

Klik hier om meer te lezen over ons aanbod van Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels 
Voor vragen of informatie over de internationalisering van onderwijs kun je contact met ons opnemen via 0773519284.