Startersdag Vreedzame School voor nieuwe leerkrachten

Agenda

15 september 2020
09:00 - 16:30 u.
BCO - Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
€295,- p.p.

Start je als leerkracht op een school waar de Vreedzame school als methodiek gehanteerd wordt dan zijn deze bijeenkomsten de kans om helemaal klaar te worden gestoomd voor je werk in deze pedagogische aanpak.

€295,- p.p.

Je maakt kennis met de uitgangspunten, de methode en ervaart wat het is om op een Vreedzame school te werken. Je neemt de afspraken mee die je eigen school al gemaakt heeft waardoor theorie en praktijk elkaar versterken. De leerkracht maakt het verschil door deze Vreedzame aanpak uit te dragen en voort te leven.

Na ongeveer 8 weken plannen we een ervaringsbijeenkomst. Iedereen heeft dan een periode gewerkt met de lessen en de aanpak en de parels en puzzels zullen worden besproken. Naar aanleiding van gegeven lessen maar vooral ook gelet op de 'teachable moments'. Daarbij zal het eigenaarschap van kinderen (alle kinderen hebben een stem) verder worden geconcretiseerd.

Opbrengsten voor de individuele leerkracht

  • De deelnemers kennen de visie en uitgangspunten van De Vreedzame school.
  • De deelnemers weten wat belangrijk is in de zes blokken en kunnen dit ontwikkelen bij de kinderen.
  • De deelnemers hebben kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het werken op een Vreedzame School

Data 

Startmiddag: dinsdag 15 september 2020, 9.00 - 16.30 uur
Terugkommiddag: donderdag 5 november 2020, 13.30 - 16.30 uur

Kenmerken

  • Sociale veiligheid op school
  • Passend onderwijs
  • Basisonderwijs
€295,- p.p.