Startersdag SW-PBS voor nieuwe leerkrachten

Agenda

10 september 2020
09:00 - 16:30 u.
BCO - Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
€295,- p.p.

Start je als leerkracht op een school waar School Wide Positive Behavior (PBS) gehanteerd wordt dan is deze dag je kans om helemaal klaar te worden gestoomd voor je werk in deze pedagogische aanpak.

€295,- p.p.

Je maakt kennis met de uitgangspunten, de methode en ervaart wat het is om op een PBS school te werken. Je neemt de afspraken (gedragsverwachtingen, visualisaties, beloningssysteem) mee die je eigen school al gemaakt heeft waardoor theorie en praktijk elkaar versterken. De leerkracht maakt het verschil door deze PBS aanpak uit te dragen en voort te leven.

Na ongeveer 8 weken is er een ervaringsbijeenkomst. Iedereen heeft dan een periode gewerkt met de gedragslessen en het schoolbekrachtigingssysteem, parels en puzzels zullen worden besproken en oplossingen worden samen geïnventariseerd. Daarbij zal er aandacht zijn voor leerlingcompetenties en leerkrachtvaardigheden. Een verdieping op leerlingen die iets extra's nodig hebben (gele interventies) zal in dit dagdeel gepland worden.

Opbrengsten voor de individuele leerkracht:

  • De deelnemers kennen de visie en uitgangspunten van PBS.
  • De deelnemers weten wat belangrijk is bij de 5 stappen van het aanleren van gewenst gedrag.
  • De deelnemers hebben kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het werken op een PBS School.
  • De deelnemers kunnen de eigen schoolbrede afspraken vertalen naar groepsafspraken.

Data 

Startdag: donderdag 10 september van 9.00 - 16.30 uur  
Terugkommiddag: dinsdag 27 oktober van 13.30 - 16.30 uur 

Kenmerken

  • Sociale veiligheid op school
  • Basisonderwijs
€295,- p.p.