Scholing Werken met oudergroepen met VVE Thuis

Agenda

17 april 2019
14:00 - 17:00 u.
Roermond
€ 450,-

Kinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij kindcentrum of school. Kennis van het vve-programma en begeleiding door ouders thuis afstemmen op kindcentrum of school zijn voorbeelden van positieve betrokkenheid. Wil je daar als professional een bijdrage aan leveren?

€ 450,-

Voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en agogisch medewerkers die VVE Thuis gaan uitvoeren met oudergroepen bieden wij de scholing aan Werken met oudergroepen met het ouderprogramma VVE Thuis.

Ouderprogramma VVE Thuis

VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie.
De activiteiten van VVE Thuis sluiten aan bij vve-programma's zoals Uk en Puk en Piramide. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerinhouden zowel op het kindercentrum/groep 1/2 als thuis aan de orde. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Het vergroot de betrokkenheid bij de educatie van hun kind.
Door deze combinatie van centrumgerichte en gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering is het effect op de ontwikkeling van kinderen groter dan van afzonderlijke programma's. Ook op lange termijn. VVE Thuis is opgenomen in de Databank Effectieve jeugdinterventies van NJi.

Werken met oudergroepen met VVE Thuis

  • Training en begeleiding zorgen voor een goede uitvoering van het programma en de gelegenheid om te leren van elkaar.
  • In de introductiebijeenkomsten komen aan de orde: achtergrond, opzet en inhoud van VVE Thuis, Bereslim en overdracht aan ouders. Bereslim zijn de digitale prentenboeken van VVE Thuis voor de kinderen en hun ouders. Je ervaart en oefent op welke wijze je met de materialen en met de ouders aan de slag kunt gaan. De bijeenkomsten worden verzorgd door Ans Rutten, adviseur jonge kind en trainer VVE Thuis.
  • Na de zomervakantie vinden er drie terugkombijeenkomsten plaats. Deze worden verzorgd door Ans Rutten of Gerlie Bremmers.
  • Er is een mogelijkheid om de trainer aanwezig te laten zijn bij een ouderbijeenkomst, waarna deze feedback geeft.
  • Je ontvangt het NJi-certificaat van VVE Thuis indien je bij alle introductiebijeenkomsten en de terugkombijeenkomsten (en/of een coachingsmoment op de werkvloer) aanwezig bent geweest.

Data

De scholing start bij voldoende aanmeldingen op woensdag 17 april en bestaat uit 5 bijeenkomsten waarvan de eerste twee bijeenkomsten op de volgende data en tijden plaatsvinden:

  • woensdag 17 april van 14:00 tot 17:00 uur
  • woensdag 24 april van 14:00 tot 17:00 uur

De overige 3 bijeenkomsten worden in gezamenlijk overleg in het schooljaar 19/20 gepland.

Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf dan in via het inschrijfformulier.

Kenmerken

  • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Ouderbetrokkenheid
  • Voorschoolse educatie
€ 450,-