Scholing VE-bekwaam voor pedagogisch medewerkers - Roermond

Agenda

18 april 2019
14:00 - 17:00 u.
Congrescentrum Het Forum Roermond
€ 525,-

Zoek je scholing waarmee je VE-bekwaam bent?
Een scholing die aansluit bij VE-programma’s als Uk en Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier?
Dan is de scholing VE-bekwaam passend voor jou. We hebben voor pedagogisch medewerkers een afgestemd aanbod gebaseerd op het VVE-inspectiekader en met spel als rode draad voor een passend aanbod aan alle kinderen.

€ 525,-

Doelen VE-bekwaam voor professionals in de voorschoolse educatie

 • kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren
 • doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen
 • weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien
 • kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen
 • spel inzetten als ontwikkelingsmotor
 • ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

"Ik ben blij dat ik deel mocht nemen aan de VE-bekwaam cursus, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is maar ook door het feit dat ik er heel veel van opgestoken heb. Ik zal nog vaak met een positieve gedachten terugdenken aan deze cursus, ik zou iedereen die met kinderen werkt ook echt aan willen raden om deel te nemen aan de cursus. Je leert er zoveel van en gaat meer diepgang tonen, niet alleen richting de kinderen maar ook naar de manier waarop je naar jezelf kijkt als professional."

Megan van Veghel, pedagogisch medewerkster bij Spring kinderopvang, locatie Dik Trom

De scholing VE-bekwaam biedt

 • zeven bijeenkomsten van drie uur over o.a. spel, taal, sensomotoriek, vve-beleid, rekenen en ouderbetrokkenheid
 • voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers
 • een certificaat VE-bekwaamheid

Data

Donderdag 18 april 2019
Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 20 juni 2019
Donderdag 22 augustus 2019
Donderdag 19 september 2019
Donderdag 10 oktober 2019
Donderdag 14 november 2019

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Isa Claassens via isaclaassens@bco-onderwijsadvies.nl of schrijf in via het inschrijfformulier.

Ervaring uit de praktijk - Kindercentrum Huize Zeldenrust Horst

[image1:medium:right] Bij kindercentrum Huize Zeldenrust is het inderdaad zelden rustig. Spelend leren en ontdekken staat centraal. Nadat 8 pedagogisch medewerkers de opleiding VE-bekwaam afrondden, is verdieping aangebracht in het verzorgen van een samenhangend en uitdagend aanbod.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van januari 2018

 

Kenmerken

 • Ontwikkeling van het jonge kind
 • Voorschoolse educatie
€ 525,-