Scholing VE-bekwaam voor pedagogisch medewerkers - Roermond

Agenda

9 september 2019
19:00 - 22:00 u.
Congrescentrum Het Forum Roermond
€ 775,-

Zoek je scholing waarmee je VE-bekwaam bent?
Een scholing die aansluit bij VVE programma’s als Uk en Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier?
Dan is de scholing VE-bekwaam passend voor jou. We hebben voor pedagogisch medewerkers een afgestemd aanbod gebaseerd op het VVE inspectiekader en met spel als rode draad voor een passend aanbod aan alle kinderen.

€ 775,-

Doelen VE-bekwaam voor VE-professionals

 • kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren
 • doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen
 • weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien
 • kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen
 • spel inzetten als ontwikkelingsmotor
 • ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

"Ik ben blij dat ik deel mocht nemen aan de VE-bekwaam cursus, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is maar ook door het feit dat ik er heel veel van opgestoken heb. Ik zal nog vaak met een positieve gedachten terugdenken aan deze cursus, ik zou iedereen die met kinderen werkt ook echt aan willen raden om deel te nemen aan de cursus. Je leert er zoveel van en gaat meer diepgang tonen, niet alleen richting de kinderen maar ook naar de manier waarop je naar jezelf kijkt als professional."

Megan van Veghel, pedagogisch medewerkster bij Spring kinderopvang, locatie Dik Trom

Data

Maandag 9 september 2019
Dinsdag 1 oktober 2019 
Maandag 28 oktober 2019
Maandag 25 november 2019   
Woensdag 11 december 2019   
Maandag 20 januari 2020   
Maandag 17 februari 2020  
Maandag 16 maart 2020  
Dinsdag 14 april 2020  

Tijdstip: 19.00 - 22.00 uur 

De scholing VE-bekwaam biedt

 • negen bijeenkomsten van drie uur over: VVE-beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, thematisch werken, taalstimulering, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, rekenprikkels, communicatie met ouders en observeren
 • voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers
 • een certificaat VVE-bekwaamheid

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cursusleider Gerlie Bremmers of schrijf in via het inschrijfformulier.

Bekijk ons aanbod voor het jonge kind

Kenmerken

 • Ontwikkeling van het jonge kind
 • Voorschoolse educatie
€ 775,-