Scholing VE-bekwaam voor pedagogisch medewerkers - Maastricht

Agenda

4 januari 2021
14:00 - 17:00 u.
Amerikalaan 70E in Maastricht
€ 775,-

Zoek je scholing waarmee je VE-bekwaam bent? Een scholing die aansluit bij VE-programma’s als Uk en Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier? Dan is de scholing VE-bekwaam passend voor jou. We hebben voor pedagogisch medewerkers een afgestemd aanbod gebaseerd op het VVE-inspectiekader en met spel als rode draad voor een passend aanbod aan alle kinderen.

€ 775,-

Doelen VE-bekwaam voor VE-professionals

 • kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren
 • doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen
 • weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien
 • kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen
 • spel inzetten als ontwikkelingsmotor
 • ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

"Ik ben blij dat ik deel mocht nemen aan de VE-bekwaam cursus, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is maar ook door het feit dat ik er heel veel van opgestoken heb. Ik zal nog vaak met een positieve gedachten terugdenken aan deze cursus, ik zou iedereen die met kinderen werkt ook echt aan willen raden om deel te nemen aan de cursus. Je leert er zoveel van en gaat meer diepgang tonen, niet alleen richting de kinderen maar ook naar de manier waarop je naar jezelf kijkt als professional."

Megan van Veghel, pedagogisch medewerkster bij Spring kinderopvang, locatie Dik Trom

De scholing VE-bekwaam biedt

 • negen bijeenkomsten van drie uur over: VVE-beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, thematisch werken, taalstimulering, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, rekenprikkels, communicatie met ouders en observeren
 • voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers
 • een certificaat VVE-bekwaamheid

Data

Maandag 4 januari 2021
Dinsdag 26 januari 2021
Donderdag 25 februari 2021
Maandag 15 maart 2021
Dinsdag 6 april 2021
Donderdag 29 april 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Dinsdag 15 juni 2021
Donderdag 8 juli 2021

Tijdstip: 14.00 - 17.00 uur

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cursusleider Dana Bex via danabex@bco-onderwijsadvies.nl.

Kenmerken

 • Ontwikkeling van het jonge kind
 • Voorschoolse educatie
€ 775,-