Scholing VE-bekwaam voor pedagogisch medewerkers - Helmond

Agenda

5 september 2019
09:30 - 12:30 u.
Cacaofabriek, Cacaokade 1 Helmond
€ 775,-

Ben jij op zoek naar een basiscertificaat VVE? Een VVE-scholing die dient als basis voor of aansluit bij VVE programma’s als Uk en Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier? Dan is de scholing VVE-bekwaam iets voor jou.

€ 775,-

 Doelen VVE-bekwaam voor VVE-professionals

 • kennis hebben van de ontwikkeling van jonge kinderen en van de manier waarop kinderen leren
 • doelgerichte activiteiten opzetten die aansluiten bij de belevingswereld en eigenheid van kinderen
 • weten hoe kinderen gericht te stimuleren en zelf initiatieven te ontplooien
 • kinderen observeren om zo hun ontwikkeling te volgen
 • spel inzetten als ontwikkelingsmotor
 • ouders (meer) betrekken bij de ontwikkeling van hun kind

"Ik ben blij dat ik deel mocht nemen aan de VE-bekwaam cursus, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is maar ook door het feit dat ik er heel veel van opgestoken heb. Ik zal nog vaak met een positieve gedachten terugdenken aan deze cursus, ik zou iedereen die met kinderen werkt ook echt aan willen raden om deel te nemen aan de cursus. Je leert er zoveel van en gaat meer diepgang tonen, niet alleen richting de kinderen maar ook naar de manier waarop je naar jezelf kijkt als professional."

Megan van Veghel, pedagogisch medewerkster bij Spring kinderopvang, locatie Dik Trom

De scholing VVE-bekwaam biedt

 • negen bijeenkomsten van drie uur over: VVE-beleid, doelgericht beredeneerd aanbod, thematisch werken, taalstimulering, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelbegeleiding in een rijke speelleeromgeving, rekenprikkels, communicatie met ouders en observeren
 • voor groepen tussen 12 en 15 deelnemers
 • een certificaat VVE-bekwaam (voldoet aan eisen wet IKK)

Data

Donderdag 5 september 2019 
Donderdag 26 september 2019 
Donderdag 21 november 2019
Donderdag 16 januari 2020
Donderdag 19 maart 2020 
Donderdag 9 april 2020 
Donderdag 7 mei 2020 
Donderdag 28 mei 2020 
Donderdag 18 juni 2020 
Donderdag 2 juli 2020 (reservebijeenkomst) 

Tijdstip: 9.30-12.30 uur

De scholing start medio september 2019 bij voldoende aanmeldingen.

Kenmerken

 • Ontwikkeling van het jonge kind
 • Voorschoolse educatie
 • VVE bekwaam
 • Wet IKK
 • Erkend VVE certificaat
 • spelbegeleiding
 • spelend leren
€ 775,-