Scholing Uk & Puk - Helmond

Agenda

3 november 2020
19:00 - 22:00 u.
Cacaofabriek, Cacaokade 1 Helmond
€1980,- per deelnemer (inclusief klapper CED-groep)

Wil je als pedagogisch medewerker aan de slag met Uk & Puk? Volg dan bij ons de individuele scholing en ontvang een certificaat dat voldoet aan de wet IKK.

€1980,- per deelnemer (inclusief klapper CED-groep)

In het vve-programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar Uk & Puk staat spelen centraal: Spelen is ontdekken en spelen is groeien.

De scholing bestaat uit 13 bijeenkomsten met bespreking van de theorie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht. Naast de bijeenkomsten scholen we jou in de toepassing van de theorie in de dagelijkse praktijk tijdens 4 groepsbezoeken. De trainer filmt jou in jouw groep terwijl je een activiteit/opdracht uitvoert om vervolgens samen met jou te evalueren.

We starten met een quickscan (nul-meting) om de beginsituatie van jou als pedagogisch medewerker en de organisatie vast te stellen. De scholing eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. Na afloop ontvang je als deelnemer een Uk & Puk certificaat dat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Inhoud en data bijeenkomsten en groepsbezoeken

Bijeenkomst 1 - dinsdag 3 november 2020 Introductie Uk & Puk
Bijeenkomst 2 - dinsdag 24 november 2020 Planning en organisatie
Bijeenkomst 3 - maandag 14 december 2020 Interactievaardigheden
Bijeenkomst 4 - donderdag 14 januari 2021 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Bijeenkomst 5 - donderdag 4 februari 2021 Spel, speelleeromgeving en themahoeken
Bijeenkomst 6 - donderdag 4 maart 2021 Spraak-taalontwikkeling
Bijeenkomst 7 - dinsdag 30 maart 2021 Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
Bijeenkomst 8 - donderdag 22 april 2021 Kunstzinnige oriëntatie
Bijeenkomst 9 - donderdag 27 mei 2021 Rekenprikkels
Bijeenkomst 10 - donderdag 17 juni 2021 Resultaatgericht werken
Bijeenkomst 11 - donderdag 8 juli 2021 Werken met boeken
Bijeenkomst 12 - donderdag 16 september 2021 Ouderbetrokkenheid
Bijeenkomst 13 - donderdag 7 oktober 2021 Presentaties en certificering

De groepsbezoeken zijn in januari 2021, maart 2021, juni 2021 en september 2021.

Kenmerken

  • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Voorschoolse educatie
€1980,- per deelnemer (inclusief klapper CED-groep)