Scholing Uk & Puk

Agenda

13 januari 2020
18:30 - 21:30 u.
De Cacaofabriek Helmond, Cacaokade 1, 5705 LA Helmond
€1900,- per deelnemer

Wil je als pedagogisch medewerker aan de slag met Uk & Puk? Volg dan bij ons de individuele scholing en ontvang een certificaat dat voldoet aan de wet IKK.

€1900,- per deelnemer

In het vve-programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar Uk & Puk staat spelen centraal: Spelen is ontdekken en spelen is groeien.

De scholing bestaat uit 13 bijeenkomsten met bespreking van de theorie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht. Naast de bijeenkomsten scholen we jou in de toepassing van de theorie in de dagelijkse praktijk tijdens 4 groepsbezoeken. De trainer filmt jou in jouw groep terwijl je een activiteit/opdracht uitvoert om vervolgens samen met jou te evalueren.

We starten met een quickscan (nul-meting) om de beginsituatie van jou als pedagogisch medewerker en de organisatie vast te stellen. De scholing eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. Na afloopontvang je als deelnemer een Uk & Puk certificaat dat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Inhoud en data bijeenkomsten en groepsbezoeken

Bijeenkomst 1 - 13 januari 2020 Introductie Uk & Puk
Bijeenkomst 2 - 3 februari 2020 Planning en organisatie
Bijeenkomst 3 - 9 maat 2020 Vier dimensies van sociale ondersteuning
Bijeenkomst 4 - 6 april 2020 Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
Bijeenkomst 5 - 11 mei 2020 Speelleeromgeving en themahoeken
Bijeenkomst 6 - 8 juni 2020 Spraaktaalontwikkeling
Bijeenkomst 7 - 7 september 2020 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Bijeenkomst 8 - 5 oktober 2020 Werken met boeken
Bijeenkomst 9 - 2 november 2020 Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
Bijeenkomst 10 - 11 januari 2021
Observeren
Bijeenkomst 11 - 1 februari 2021 Ouderbetrokkenheid
Bijeenkomst 12 - 1 maart 2021 Rekenprikkels
Bijeenkomst 13 - 29 maart 2021 Hoe verder

De groepsbezoeken zijn in maart/april 2020, september 2020, november/december 2020 en maart 2021.

De scholing start in januari 2020 bij voldoende aanmeldingen.

Kenmerken

  • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Voorschoolse educatie
€1900,- per deelnemer