Scholing Uk & Puk

Agenda

27 augustus 2019
18:30 - 21:30 u.
De Cacaofabriek Helmond, Cacaokade 1, 5705 LA Helmond
€1900,- per deelnemer

Wil je als pedagogisch medewerker aan de slag met Uk & Puk? Volg dan bij ons de individuele scholing en ontvang een certificaat dat voldoet aan de wet IKK.

€1900,- per deelnemer

In het vve-programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar Uk & Puk staat spelen centraal: Spelen is ontdekken en spelen is groeien.

De scholing bestaat uit 13 bijeenkomsten met bespreking van de theorie. Bij elke bijeenkomst hoort een praktijkopdracht. Naast de bijeenkomsten scholen we jou in de toepassing van de theorie in de dagelijkse praktijk tijdens 4 groepsbezoeken. De trainer filmt jou in jouw groep terwijl je een activiteit/opdracht uitvoert om vervolgens samen met jou te evalueren.

We starten met een quickscan (nul-meting) om de beginsituatie van jou als pedagogisch medewerker en de organisatie vast te stellen. De scholing eindigt met een quick-scan als eindevaluatie. Na afloopontvang je als deelnemer een Uk & Puk certificaat dat voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Inhoud en data bijeenkomsten en groepsbezoeken

Bijeenkomst 1 - 27 augustus 2019 Introductie Uk & Puk
Bijeenkomst 2 - 24 september 2019 Planning en organisatie
Bijeenkomst 3 - 22 oktober 2019 Vier dimensies van sociale ondersteuning
Bijeenkomst 4 - 26 november 2019 Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
Bijeenkomst 5 - 16 december 2019 (ma i.p.v. di) Speelleeromgeving en themahoeken
Bijeenkomst 6 - 14 januari  2020 Spraaktaalontwikkeling
Bijeenkomst 7 - 18 februari 2020 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Bijeenkomst 8 - 17 maart  2020 Werken met boeken
Bijeenkomst 9 - 14 april 2020 Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
Bijeenkomst 10 - 19 mei 2020 Observeren
Bijeenkomst 11 - 16 juni 2020 Ouderbetrokkenheid
Bijeenkomst 12 - 1 september 2020 Rekenprikkels
Bijeenkomst 13 - 29 september 2020 Hoe verder

De groepsbezoeken zijn in november 2019, januari/februari 2020, april/mei 2020 en juni/juli 2020.

De scholing start in augustus 2019 bij voldoende aanmeldingen.

Kenmerken

  • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Voorschoolse educatie
€1900,- per deelnemer