Scholing Pedagogisch coach kinderopvang

Agenda

najaar 2019 - bij voldoende inschrijving
Helmond, Maastricht, Venlo
€ 1600,-

Ben je verantwoordelijk voor de invoering van het pedagogisch beleid? Wil je het team als groep in beweging krijgen? Of wil je leren hoe je als coach kunt omgaan met weerstand tegen vernieuwing? Deze en vele andere onderwerpen komen aan bod in de scholing Pedagogisch coach.

€ 1600,-

Doel en relevantie

Werken aan duurzame ontwikkeling vraagt om het bouwen aan goede relaties op de werkvloer. Het is juist daar waar de processen tussen pedagogisch medewerkers en kinderen plaatsvinden. De pedagogisch coach speelt in haar tussenfunctie een belangrijke rol. Zij is de coach van pedagogisch medewerkers en de kwaliteitscoördinator. De pedagogisch coach bekleedt een positie waar vertrouwen, deskundigheid en adequaat (leidinggevend) handelen belangrijk zijn.

Inhoud

De scholing van de HBO pedagogisch coach wordt opgezet vanuit de volgende vragen:

 • Je bent verantwoordelijk voor de invoering van het pedagogisch beleid, het VVE beleid, de doorgaande lijn vanuit de voorschool en de methodische aanpakken. Hoe pak je dat aan? Hoe maak je een veranderplan? Hoe maak je een locatieplan samen met de vroegschool?
 • Je probeert het team als groep in beweging te krijgen, hoe doe je dat?
 • Een teamlid heeft duidelijk hulp nodig bij het versterken van haar methodische (VVE) vaardigheden. Hoe observeer en coach je methodische vaardigheden van collega’s?
 • Er ontstaat weerstand tegen een vernieuwing. Hoe ga je daar mee om?
 • Hoe kun je pedagogisch medewerkers en ouders begeleiden bij hun zorg voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben?
 • Hoe geef je de zorgroute in je instelling effectief vorm en zorg je voor de doorgaande lijn vanuit de voorschool? Heb je kennis van de sociale kaart?
 • Opbrengsten worden steeds belangrijker. Je bent verantwoordelijk om de resultaten (van VVE) goed in beeld te krijgen en te houden. Hoe breng je die procedures in beeld en hoe begeleid je die?
 • Hoe borg je de kwaliteit van de zorgprocessen en zorgstructuren?
 • Hoe kun je effectief werken aan de ouderbetrokkenheid met gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen?

Kenmerken van dit scholingstraject

Deze scholing is een professionaliseringstraject met alle kenmerken van individueel en teamgericht opleiden. Daardoor is de scholing uitermate flexibel en praktijkgericht. We volgen een praktijkgerichte didactiek, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals; vanuit de praktijk, resultaatgericht en activerend. De diverse onderwerpen komen vaker terug, waardoor het leereffect groter is. De modules zijn onderling goed op elkaar afgestemd en leggen het accent op de praktijk van de pedagogisch coach. De pedagogisch coach werkt aan een persoonlijk portfolio met reflectie-opdrachten. Gedurende het scholingstraject worden  e-learningopdrachten, literatuuropdrachten en praktijkopdrachten aangeboden.

Omvang en werkwijze

De opleiding begint met intakegesprekken en een tweedaagse training.
Er vinden naast de tweedaagse training nog 4 trainingsdagen plaats, verspreid over een half jaar.
Een trainingsdag is van 9.00 – 16.30 uur.

Heb je interesse neem dan contact op met Lia van Haren of Gemmie Derksen of schrijf in via het inschrijfformulier.

Kenmerken

 • Ontwikkeling van het jonge kind
 • HBO
 • Pedagogisch coach
 • Wet IKK
 • Omgaan met weerstand
€ 1600,-