Scholing Pedagogisch coach kinderopvang

Agenda

Najaar 2020 - bij voldoende inschrijving
Venlo, Helmond
€ 1750,-

Ben je verantwoordelijk voor de invoering van het pedagogisch beleid? Wil je leren hoe je pedagogisch medewerkers situationeel kunt coachen? Wil je het team pedagogisch medewerkers als groep in beweging krijgen en wil je leren hoe je kunt omgaan met weerstand tegen vernieuwing? Deze en vele andere onderwerpen komen aan bod in de hbo-scholing Pedagogisch coach kinderopvang.

€ 1750,-

Doel en relevantie

Werken aan duurzame ontwikkeling vraagt om het bouwen aan goede relaties op de werkvloer. Het is juist daar waar de processen tussen pedagogisch medewerkers en kinderen plaatsvinden. De pedagogisch coach is de coach van pedagogisch medewerkers en levert een bijdrage aan de kwaliteitscoördinatie. Als pedagogisch coach ben je een verbindende schakel en bekleed je een positie waar vertrouwen, deskundigheid en adequaat (leidinggevend) handelen belangrijk zijn.

Inhoud

We zetten de hbo-scholing pedagogisch coach kinderopvang op vanuit de volgende vragen:

 • Hoe pak je de invoering van het pedagogisch beleid aan, het VVE-beleid, de doorgaande lijn vanuit de voorschool en de methodische aanpakken? Hoe maak je een veranderplan? Hoe maak je een locatieplan samen met de vroegschool?
 • Hoe breng je het team als groep in beweging?
 • Een teamlid heeft duidelijk hulp nodig bij het versterken van haar methodische vaardigheden. Hoe observeer en coach je methodische vaardigheden van collega’s?
 • Er ontstaat weerstand tegen een vernieuwing. Hoe ga je daar mee om?
 • Hoe kun je pedagogisch medewerkers en ouders begeleiden bij hun zorg voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben?
 • Hoe geef je de zorgroute in je instelling effectief vorm en zorg je voor de doorgaande lijn vanuit de voorschool? Heb je kennis van de sociale kaart?
 • Opbrengsten worden steeds belangrijker. Je bent verantwoordelijk om de resultaten goed in beeld te krijgen en te houden. Hoe breng je die procedures in beeld en hoe begeleid je die?
 • Hoe borg je de kwaliteit van de zorgprocessen en zorgstructuren?
 • Hoe kun je effectief werken aan de ouderbetrokkenheid met gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen?

Scholing op maat

In deze scholing nemen we de praktijk als uitgangspunt. We komen tegemoet aan jouw wensen als professional,  jouw team en instelling van kinderopvang. De modules zijn onderling goed op elkaar afgestemd. Diverse onderwerpen komen vaker terug. Onze activerende didactiek is resultaatgericht. Je werkt aan e-learning-, literatuur- en praktijkopdrachten en via een persoonlijk portfolio aan reflectie-opdrachten. 

Omvang en werkwijze

De opleiding begint met intakegesprekken en een 2-daagse training.
Daarnaast vinden er nog 4 trainingsdagen plaats, verspreid over een half jaar.
Een trainingsdag duurt van 9.00 – 16.30 uur.
Locatie: Venlo of Helmond

Heb je interesse neem dan contact op met Elke Daalmans of Chantal Hünen of schrijf in via het inschrijfformulier.

Kenmerken

 • Ontwikkeling van het jonge kind
 • Voorschoolse educatie
 • HBO
 • Pedagogisch coach
 • Wet IKK
 • Omgaan met weerstand
€ 1750,-