Savas van der Bend

adviseur

Verschillen zijn niet bedoeld om voor verdeeldheid te zorgen of om afstand te scheppen. We verschillen juist van elkaar om te beseffen hoezeer we elkaar nodig hebben.

De stormachtige tijd van voortdurende veranderingen maakt het onderwijs tot een complex en dynamisch werkveld waarin eenduidige antwoorden voor onderwijsvraagstukken niet meer volstaan. Tegelijkertijd biedt dit ook kansen om het onderwijs continu vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij een (leer)omgeving waarin ruimte is voor meervoudige perspectieven en diversiteit.

In mijn werk zie ik het dan ook als een waardevolle opdracht om, in samenspel met de betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, docenten, ouders, leidinggevenden en partners), verschillende perspectieven te ‘ont-dekken’ en te verbinden om samen op zoek te gaan naar hoe we het onderwijs elke dag een stukje beter kunnen maken.

Vanuit mijn ruime werkervaring in het onderwijs (docent, begeleider, leidinggevende) en specialisatie op het gebied van veranderkunde, leiderschap en coaching ondersteun ik graag onderwijsprofessionals bij hun dagelijkse uitdagingen. Dit doe ik o.a. aan de hand van trainingen, coach- en adviesgesprekken en het begeleiden van verandertrajecten.

Mede door mijn sportachtergrond loopt ‘beweging (leren) creëren’ als rode draad door mijn leven en heeft dit een herkenbare plek gekregen in mijn werkwijze. Daarnaast hecht ik veel waarde aan creativiteit, rust en èchte aandacht voor elkaar. Dit maakt het namelijk mogelijk om voortdurend van elkaar te kunnen blijven leren en gezamenlijk antwoorden te vinden op de complexe vragen die aan het onderwijs worden gesteld.